Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

BrainCool: Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma 2014 beslutades att införa ett
incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och övriga
anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst
622 872 teckningsoptioner. Enligt villkoren för optionsprogrammet
kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt
teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när
teckningstiden för företrädesemissionen har stängt. Martin Waleij,
Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats
Forsman har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner.
Styrelse och ledning har även för avsikt att teckna aktier i
företrädesemissionen.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi befinner oss i en oerhört spännande fas med de nyligen erhållna
marknadsgodkännandena i USA och Australien, flera pågående kliniska
studier, ökad efterfrågan från medicinska opinionsledare samt en
kommande kommersialisering. För både mig själv och Christian Strand
(försäljningschef) är det självklart att nyttja våra samtliga 311 436
respektive 118 436 teckningsoptioner (före omräkning) och teckna så
mycket som möjligt i företrädesemissionen som vår privatekonomi
tillåter.

Värt att nämna är att även Professor Mats Jontel tecknar sin del i
emission om 25 000 nya aktier och Iman Ziai (produktchef PolarCap och
tillförordnad CFO) tecknar 25 000 nya aktier.

Villkor för incitamentsprogram 2014

Teckningsoptionerna som gavs ut vid en extra bolagsstämma 2014
berättigade innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under
perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017
till en kurs av 5 kronor per aktie. Till följd av att nya aktier som
tecknas enligt teckningsoptionerna inte berättigar till
teckningsrätter i företrädesemissionen blir teckningsoptionerna
föremål för sedvanlig omräkning med anledning av företrädesemissionen
i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Enligt villkoren för
optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar
till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen
och när teckningstiden för denna har stängt. Rätt att teckna
teckningsoptionerna har Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand,
Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Teckning och förvärv
av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/styrelse-och-ledning-tecknar-fullt...
http://mb.cision.com/Main/11624/2269511/676976.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.