Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Bravida Holding AB: Kvartalsrapport april-juni 2018

EN FORTSATT GOD UTVECKLING

· Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 4 790 (4 325)
MSEK

· Organiska tillväxten uppgick till 4 (0) %
· Orderstocken var 6 % högre och uppgick till 11 139 (10 493) MSEK
· EBITA ökade med 10 % och uppgick till 280 (255) MSEK
· EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (5,9) %
· Justerad EBITA uppgick till 280 (263) MSEK
· Justerad EBITA-marginal uppgick till 5,9 (6,1) %
· Resultat efter skatt uppgick till 212 (186) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 319 (150)
MSEK

· Nettoskuldsättningen uppgick till -1 896 (-2 343) MSEK
· Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför
en omsättning på cirka 68 MSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 (0,92) SEK
och efter utspädning till 1,05 (0,92) SEK

Kommentar från vd

Omsättningstillväxt både organiskt och genom förvärv
Bravida fortsatte att växa under andra kvartalet, omsättningen steg
med 11 procent och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent
samtidigt som vi rapporterar en rekordhög orderstock. I Norge växte
vi med 10 procent i kvartalet, detta trots att implementeringen av
Bravida Way i Oras pågår vilket hämmar tillväxten då vi prioriterar
marginal före volym. I Sverige ser vi en stabil tillväxt på 4 procent
i kvartalet och i såväl Danmark som Finland rapporterar vi en kraftig
tillväxt. Vår serviceverksamhet utvecklas väl med en tillväxt på 11
procent under perioden.

EBITA-resultatet och det operativa kassaflödet förbättrades
EBITA-resultatet steg med 10 procent. EBITA-marginalen i Sverige var
oförändrad medan den ökade i Norge. Det är glädjande att se att
förvärvet av Oras utvecklas i linje med våra planer och levererar ett
positivt resultat även detta kvartal. I Danmark redovisar vi en något
lägre marginal förklarat av stora projekt som är i en tidig
produktionsfas. I Finland har vår nytillträde divisionschef påbörjat
en översyn av projektportföljen vilket har belastat kvartalets
resultat.

Det operativa kassaflödet var starkt under kvartalet och
kassagenereringen har förbättrats från 75 procent till 94 procent.

Implementeringen av den nya affärsplanen
Under kvartalet har vi fortsatt arbetat med utrullning av affärsplanen
2018-2020 till alla avdelningar inom Bravida. Affärsplanen bygger på
fokus på marginal samt tillväxt både genom organisk och förvärvad
tillväxt.

I den nya affärsplanen är lönsamhet i varje avdelning i fokus.
Avdelningar med svag eller negativ lönsamhet ska förbättras och i
första hand fokusera på att nå en högre marginal, avdelningar med god
lönsamhet ska växa med bibehållen eller högre marginal. För att nå en
förbättrad lönsamhet och stabilitet i verksamheten är tillväxt inom
service prioriterad - vårt mål är att bli den ledande servicepartnern
till våra kunder. Det pågår en rad initiativ för att uppnå detta
långsiktiga mål. Serviceverksamheten har generellt en högre marginal
jämfört med installationsverksamheten samtidigt som kunderna och
uppdragen är återkommande, vilket ger en bra stabilitet för de
kommande åren.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och
installation utvecklas genom förvärv. Under året har vi hittills
genomfört åtta förvärv, varav två i juli. Samtliga förvärv stärker
vår lokala marknadsposition och breddar vårt erbjudande till kund.

År 2014 etablerade vi en förvärvsstrategi som hittills resulterat i
drygt 50 förvärv och som tillfört en omsättning på 5 miljarder kronor
med god lönsamhet. Bravida har idag en fungerade förvärvsmodell som
skapar aktieägarvärde och förbättrar vårt kunderbjudande. Jag bedömer
att vi skall kunna fortsätta växa genom förvärv i linje med våra
finansiella mål även framöver.

Framtidsutsikter
Marknaden för teknisk service och installation kommer att vara
fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland.
Orderstocken som ej inkluderar serviceuppdrag utan endast
installationsprojekt är återigen på en ny rekordnivå. Tyngdpunkten i
orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som
tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer att stödja
tillväxten i de kommande kvartalen.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668
50 75

[IRcontact@bravida.com]
Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli
2018 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias
Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på
engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer
att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 27 01
UK: +44 20 3008 9810
US: +1 85 5831 5945

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på
www.bravida.se/investerare/.

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och
installationstjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare.
Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom
el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk
fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150
orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kvartalsrapport-april-jun...
http://mb.cision.com/Main/8835/2578842/881182.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.