Du är här

2017-08-30

Bråviken: Bråviken Logistik AB (publ) Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie.

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 och 29 juni 2018.

Hyresintäkter för perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 uppgick till 18
599 tkr.

Driftsöverskott för perioden 2017-01-01 till 2017-06-30 uppgick till
17 815 tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 93 734 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-06-30 till
1 515 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 516 289 tkr ger en soliditet
på 32 %.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är
Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 10 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braviken/r/braviken-logistik-ab--publ--bokslut...
http://mb.cision.com/Main/15855/2336367/715843.pdf
http://mb.cision.com/Public/15855/2336367/9cbd4b7da969e800.pdf
http://mb.cision.com/Public/15855/2336367/b31dff385358d5f2.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.