Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Bråviken: Kommuniké från Årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ)

Pressmeddelande 1 juni 2017

Kommuniké från Årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades
följande beslut:

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för
räkenskapsåret 8 juli 2015 - 31 december 2016 intagna resultat- och
balansräkningarna.

· Bolaget var vilande per 2016-12-31 och det beslutades om
resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
innebärande att resultatet om 0 kronor balanserades i ny räkning.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter avseende räkenskapsåret 8 juli 2015 - 31
december 2016.

· Stämman beslutade att välja en styrelsen bestående av Per-Åke
Agnevik, Peter Lindblad, Erica Magnergård och Christer Rapp.
Christer Rapp ska vara styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 90 000 kr varav 30
000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 20 000 kr ska utgå
till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden
intill nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade
revisorn Jan Palmqvist kommer även fortsättningsvis kommer att vara
huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskogh, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

+ 46 8 402 53 81

Johan.askogh@paretosec.com

För mer information om Bråviken Logistik AB (publ), vänligen besök
www.bravikenlogistik.se/.

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och
bolagets aktier handlas på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-arsstamma-den-1-juni...
http://mb.cision.com/Main/15855/2278523/682657.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.