Du är här

2018-07-26

Bredband2: Delårsrapport, jan-juni 2018

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 293 Mkr för första halvåret
2018, vilket är en ökning med 15 % jämfört med samma period 2017.
Rörelseresultatet blev 18,1 Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 146,9 (128,9) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,1 (8,5) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 7,1 (8,4) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (6,4) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,008 (0,009) kr

- Byte av redovisningsstandard till K3

- Byte av Certified Adviser till Redeye AB

Första halvåret i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 292,6 (254,7) Mkr

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,1 (18,0) Mkr

- Resultat före skatt uppgick till 18,2 (17,9) Mkr

- Resultatet efter skatt uppgick till 14,2 (13,6) Mkr

- Resultatet per aktie var 0,020 (0,019) kr

Jämförelsetalen i denna delårsrapport har i och med övergång till
redovisning enligt K3, i förekommande fall omräknats med avseende på
tillkommande kostnader för avskrivning på goodwill. Se vidare sid 7,
Byte av redovisningsstandard och sid 9 Redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden
för samma period föregående år.

Viktiga händelser under första halvåret

- Årsstämman beslutade om höjd utdelning till 0,05 (0,03) kr per
aktie, vilken genomfördes i mars.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

- Under första halvåret har antalet bredbandskunder ökat med netto 9
500 (16 000) st.

- Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 10 % och från
privatförsäljningen med 17 % jämfört med samma period 2017.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör,
Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation."

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som
Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och
företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är
Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på
optisk fiberteknik med över 232 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och
goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade
kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5600
aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified
adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2018-07-26 kl 10:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bredband2/r/delarsrapport--jan-juni-2018,c2581481
http://mb.cision.com/Main/2186/2581481/883410.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.