Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-01

Brighter AB (publ): Brighter kallar på en sjunde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner t...

Brighter har kallat på en sjunde tranche om 5 MSEK i linje med det
finansieringsavtal som meddelades i ett pressmeddelande den 26 april
2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med
tillhörande teckningsoptioner. 70 MSEK av de tidigare trancherna, som
uppgår till totalt 80 MSEK, har hittills konverterats och därmed
stärkt bolagets balansräkning.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella
resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen
liksom produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta
förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den
inhemska marknaden samt för internationella marknader.

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut
kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för
att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för
hundratjugosex (126) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 9
augusti 2018, vilket innebär att sista dag för handel med aktien
inklusive rätt att erhålla TO4 är den 7 augusti 2018. Första dag för
handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 8 augusti 2018.
Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om transaktionen:

· Denna den sjunde tranchen om 5 miljoner kronor sker genom
utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande
teckningsoptioner.

· Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare
trancherna samt denna sjunde tranchen samt aktieägarnas optioner
tillförs Brighter ytterligare 89,9 miljoner kronor. Av dessa har
Brighter redan erhållit 6,9 miljoner kronor från lösen av TO3 och TO4
genom teckning av aktier i de första teckningsperioderna.

· L1 Capital och Brighter har kommit överens om att
teckningsoptionerna som tilldelas till denna sjunde Tranche ska vara
likadana som de som tilldelats under den andra, tredje, fjärde, femte
och sjätte Trancherna, dvs TO4, för att upprätthålla en synlig och
förenklad struktur för de instrument som redan är upptagna till
handel på Nasdaq First North.

· Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna
och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och
är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till
ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar.

· Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First
North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och
inneha samma ISIN-kod.

· Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under
löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt
415 973 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

· Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
· Konvertiblerna är räntefria
· Löptiden är 18 månader
· Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till
referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade
genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)

· Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter
eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

· Löptiden löper till och med 8 september 2020.
· Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie.
· Antal teckningsoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens
summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).

· Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges
vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism
mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att
publiceras på Brighters hemsida
(https://brighter.se/investerare/dokument/).

Mer information om transaktionen, komplett med en succesivt uppdaterad
tabell över konverteringar, antal optioner och konvertibler kommer
också att finnas påföljande länk:
https://brighter.se/investerare/l1capital/
(https://brighter.se/investerare/dokument/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj
skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet
hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står
för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters
affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för
varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad
tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla
intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare,
forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i
självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom
ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av
insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet
görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan
informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit
Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in,
bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller
insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd
olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och
vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop
kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att
förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och
frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG
(http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375).
Brighter's Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Eminova
Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, info@eminova.se,
www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-kallar-pa-en-sju...
http://mb.cision.com/Main/13292/2584452/885551.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.