Du är här

2018-08-16

Brighter AB (publ): Brighter offentliggör prismålbild för Actiste.

Brighters prisbelönta tjänst för insulinbehandlade diabetiker -
Actiste® Diabetes Management as a Service - marknadsintroduceras
initialt i GCC, Sydostasien och Norden.

Actiste består av en världsunik och patenterad device som minskar
antalet steg för behandling med 67 procent, samt en digital
infrastruktur för smarta tilläggstjänster, vårdkontakt,
prenumerationer, datahantering och personligt stöd som stimulerar
beteendeförändring och ökad följsamhet i behandlingar.

Tjänsten möjliggör högre grad av självmonitorering och ökad automation
i kostsamma diabetesbehandlingar. Affärsmodellen bygger på att många
särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market
Platform. Genom ökad tillgänglighet till valida hälsodata skapar
Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och
närstående, vårdgivare, forskning och utveckling, läkemedelsindustri
och samhälle.

Arbetet med marknadsintroduktionen är pågående och data för
segmentstorlek samt potential kommunicerades
(http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-definierar-malvi...)
tidigare i år, där potentialen för bolagets 14 initiala målmarknader
uppskattas till över 30 miljoner sålda Actiste-abonnemang fram till
år 2023.

Brighter har utvecklat individuella marknadsstrategier för de olika
regionerna. Vissa kommer att penetreras med partner, andra med egen
säljstyrka, ytterligare några genom vårdinstitutioner och
försäkringsbolag. På samma sätt anpassas intäkts- och
försäljningsmodellen efter regionala förutsättningar.

Baserat på rådande förutsättningar och förväntad framtida
marknadssituation har Brighter identifierat och fastställt ett
genomsnittligt pris för Actiste gentemot konsument om ca 60 euro per
månad, för bastjänsten som endast inkluderar delning av data med
närstående. För mer omfattande abonnemang stiger prisbilden till upp
emot 110 euro per månad. Priset påverkas även i viss mån av
vårdsystem och betalningsförmåga i berörd region.

- Vi har i samförstånd med potentiella kunder identifierat en hållbar
prisnivå, som innebär att vi kan upprätthålla ett långsiktigt
aktieägarvärde samtidigt som vi är konkurrenskraftiga på marknaden
idag och i framtiden, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och
grundare. Genomsnittspriset kommer ligga kring 60 euro per månad för
bastjänsten men i vissa fall kan det handla om abonnemang på nivåer
om 110 euro per månad, beroende på vilka tilläggstjänster som valts.

- Med Actiste kliver vi in och öppnar upp för ett nytt, mycket
eftertraktat, segment genom att fylla gapet mellan de traditionella
budgetlösningarna, som präglas av ineffektivitet, och de dyrare
nischlösningarna, som enbart lämpar sig för en minimal andel av
diabetikerna, säger Truls Sjöstedt.

För mer information om Brighters marknad, konkurrens och unika
fördelar hänvisar vi till VD-kommentar: Brighters marknad
(http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/vd-kommentar--brighters-m...)
publicerad den 27 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i
självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom
ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av
insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet
görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan
informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit
Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in,
bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller
insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd
olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och
vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop
kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att
förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och
frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj
skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet
hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står
för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters
affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för
varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad
tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla
intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare,
forskning, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG
(http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375).
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-offentliggor-pri...
http://mb.cision.com/Main/13292/2593484/892237.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.