Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Brinova Fastigheter: Brinova Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm - första handelsdag ber...

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Brinova Fastigheter
AB:s (publ) aktier av serie B upptas till handel på Nasdaq Stockholm.
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är beräknad till den 27
september 2018.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Brinova Fastigheter
AB:s (publ) ("Brinova" eller "Bolaget") aktier av serie B upptas till
handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att
sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och
registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq
Stockholm är beräknad till den 27 september 2018 och sista dag för
handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till den 26
september 2018.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med
noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma
kortnamn och ISIN-kod som tidigare, BRIN B respektive SE0008347652.
Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på
Nasdaq Stockholm.

Brinovas planer och verksamhet kännetecknas av långsiktighet och
samverkan, vilket Bolagets styrelse bedömer gynnas av en notering på
Nasdaq Stockholm. Noteringen på Nasdaq Stockholm är således inte
driven av ett omedelbart finansieringsbehov, även om noteringen kan
bredda Bolagets finansieringsalternativ vid eventuella framtida
kapitalbehov. Brinovas styrelse bedömer även att en likvid aktie på
reglerad marknad skapar en beredskap för aktiefinansierade framtida
förvärv om och när sådana tillfällen skulle materialiseras. Brinovas
styrelse ser dock främst en notering på en reglerad marknad som en
kvalitetsstämpel vilket bedöms som en fördel i Bolagets kontakter med
offentliga beslutsfattare. Bolagets notering på Nasdaq Stockholm
bedöms således primärt som ett varumärkesbyggande, som dessutom också
kan ge andra marknadsmässiga fördelar.

Ett prospekt för noteringen är beräknat att offentliggöras omkring den
18 september 2018 och publiceras på Bolagets webbplats www.brinova.se
samt Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare, Advokatfirman
Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare samt EY Skatt är
skatterådgivare till Brinova i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta
pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North
Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46
(0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/brinova-fastigheter-ab--...
http://mb.cision.com/Main/14508/2615923/908851.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.