Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Brinova Fastigheter: Brinova förvärvar projektfastigheter för bostäder mm i Kristianstad

Brinova Fastigheter AB (publ) ("Brinova" eller "Bolaget") har idag
tecknat avtal om förvärv av två fastigheter, Kristianstad Bajonetten
3 och 6. Fastigheterna som förvärvas som projektfastigheter för
bostäder, förskola och livsmedelsbutik, är centralt belägen med ett
attraktivt bostadsläge.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande
fastighetsvärde om 49,8 Mkr, med en möjlig tilläggsköpeskilling
baserad på ett ytterligare fastighetsvärde om 18,2 Mkr.

En detaljplan har vunnit laga kraft under senhösten 2018 som medger
produktion av bostäder, totalt en byggrätt om ca 26 000 kvm. En
avsiktsförklaring finns tecknad med Kristianstads kommun att i
befintlig byggnad uppföra en förskola om 1 800 kvm med ett 20-årigt
hyresavtal, vid tecknande av detta avtal utlöses
tilläggsköpeskillingen om 18,2 Mkr. I fastigheten finns en befintlig
livsmedelsbutik om 1 900 kvm uthyrd till Willys, samt underjordiskt
parkeringsgarage om 195 platser.

Transaktionen är att betrakta som en närståendetransaktion och
villkoras av beslut på Brinovas bolagsstämma.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

"En affär som ger oss möjligheten att ytterligare förstärka vår
position i Kristianstad, med möjlighet att på ett attraktivt läge
kunna producera ca 200 hyresrätter och öka vår andel inom
samhällsfastigheter."

Förvärvsavtalet:

Bolaget ska förvärva aktierna i Fastighets AB Bajonetten 3 och
Fastighets AB Bajonetten 6, och indirekt fastigheterna Kristianstad
Bajonetten 3 och 6, för en preliminär köpeskilling om 27,7 Mkr,
vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på fastigheterna
om 49,8 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med
förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka
22,7 Mkr, regleras genom nyupptagna lån om 32,3 Mkr, en säljarrevers
om 17,5 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.
Eventuell tilläggsköpeskilling regleras genom nyupptagna lån om 11,8
Mkr och resterande genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära
köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna
kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära
köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

För mer information: www.brinova.se.

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet per 2018-12-31 om cirka 218 000
kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor.
Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling
och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt
tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information:
www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/brinova-forvarvar-proje...
https://mb.cision.com/Main/14508/2774253/1014897.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.