Du är här

2018-08-21

Brinova Fastigheter: Brinovas valberedning inför årsstämman 2019

Brinovas årsstämma beslutade den 2 maj 2018 om principer för utseende
av valberedning, vilka i huvudsak innebär att bolagets tre största
aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen.
Valberedningens ledamöter samt de ägare de företräder ska i enlighet
med beslutet offentliggöras så snart de har utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Nelson, utsedd av Backahill AB

Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder

Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltnings AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson, medan styrelsens
ordförande Erik Selin är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna
har tillsammans cirka 90 procent av rösterna i Brinova per den 1
augusti 2018. Vid ägarförändring ska enligt beslut ny
ägarrepresentant utses.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

- Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

- Val av och arvode till revisor, samt

- Beslut om principer för hur valberedningen utses.

Datum för Brinova årsstämma 2019 kommer att meddelas senare.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska
kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före
årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson, ordförande i valberedningen, telefon +46 (0) 704 31 05
45

Erik Selin, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 706 07 47 90

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 212 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 3,4 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm First North
Premier. Brinovas Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46
(0)8-503 01 551. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/brinovas-valberedning-in...
http://mb.cision.com/Main/14508/2596781/894859.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.