Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Brinova Fastigheter: Delårsrapport januari-september 2019

· Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 205,5 Mkr (182,5).
· Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 130,8 Mkr (117,1).
· Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 78,3 Mkr (71,5).
· Periodens resultat uppgick till 85,0 Mkr (84,7), motsvarande ett
resultat per aktie om 1,18 kronor (1,20).

· Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 90,2 Mkr
(32,9).

· Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -59,6 Mkr
(-1,7).

· Fastighetsportföljens värde ökade med 19 procent till 4 172,8 Mkr
(3 517,5).

Väsentliga händelser under kvartalet

· Fastigheten Malmö, Oxievång 7 tillträddes den 1 juli 2019, den är
belägen intill Brinovas andra fastigheter i området. Med gällande
detaljplan ger det Brinova möjlighet att uppföra 42 nya
hyresbostäder.

· I Bjuv tillträddes den nyuppförda fastigheten Kvadraten 1. Den
består av 28 bostäder och ett LSS-boende med 6 lägenheter.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· Avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter i Helsingborg
tecknades i oktober. Fastigheterna, om totalt 2 177 kvm, som
innehåller förskole, skol- och daglig verksamhet är uthyrda till
Helsingborgs kommun respektive en privat aktör. Tillträde den 1
november 2019.

· Brinova placerade sig på Allbrights gröna börslista avseende
jämnställda bolag.

· Hyresavtal om 15 år, för förskoleverksamhet, har tecknats med
Helsingborgs stad avseende hela fastigheten Tenoren 1 i Ödåkra.

· Vårt starka kassaflöde ger oss goda möjligheter för fortsatta
framgångar inom ramen för vår strategi, förvärv, fastighetsutveckling
och förvaltning av hyresbostäder och samhällsfastigheter, säger Per
Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost:
per.johansson@brinova.se eller

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost:
malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och
samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer
i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet,
samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal
egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att
verka. Fastighetsbeståndet om cirka 229 000 kvadratmeter har ett
marknadsvärde på cirka 4,2 miljarder kronor. Värden skapas genom
selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv
förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av
bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på
Small Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer
information: www.brinova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brinova-fastigheter/r/delarsrapport-januari-s...
https://mb.cision.com/Main/14508/2955575/1136949.pdf
https://mb.cision.com/Public/14508/2955575/8c1172151ea615c9.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.