Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

BTS GROUP AB: BTS genomför riktad nyemission om 1,7 MSEK som delbetalning för tidigare förvärv

P R E S S R E L E A S E

Stockholm, 26 september 2019

STOCKHOLM, SVERIGE ? Styrelsen för BTS GROUP AB (publ) har idag, med stöd
av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en
riktad nyemission om 10 428 B-aktier.

De nyemitterade aktierna kommer användas som delbetalning för de två
tidigare förvärven av Polaris Assessment Systems (Polaris) och Swiss
Virtual Business School VBS AG (VBS). Aktierna fördelas så att 6 295 aktier
tilldelas säljaren av Polaris och 4 133 aktier tilldelas säljarna av VBS.
För mer information om dessa båda förvärv hänvisas till pressmeddelanden
från 28 februari 2019 respektive 15 juli 2019.

Emissionen avser slutregleringar av initial köpeskilling om 956 840 SEK
(Polaris) respektive 727 408 SEK (VBS) enligt förvärvsavtalen, vilka även
omnämndes när förvärven offentliggjordes. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt
erhålla delfinansiering för de båda förvärven.

Emissionskurserna har, i enlighet med förvärvsavtalen, fastställts genom en
framräknad volymvägd genomsnittskurs per handelsdag för bolagets B-aktie på
Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar före respektive
förvärv, och motsvarar 152 SEK per aktie för Polaris och 176 SEK per aktie
för VBS.

Det totala antalet utgivna aktier före emissionen var 19 307 864. Efter
emissionen finns totalt 19 318 292 aktier. BTS aktiekapital ökar samtidigt
från 6 435 955 kronor till 6 439 431 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com

 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med cirka 780
medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar.

Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra
strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att
hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och
leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna
erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla
program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras
karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre
affärsresultat. It?s strategy made personal.

Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.

BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.

BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com

.

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019 kl. 16:00 CET.

Bilaga

* BTS genomför riktad nyemission om 1,7 MSEK som delbetalning för
tidigare förvärv 190926

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.