Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

BTS GROUP AB: BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké1 januari–31 december 2018

Resultatet 2018 ökar 43 procent

Helåret 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 1 598,4 (1 242,6) MSEK. Rensat för
valutakursförändringar var tillväxten 26 procent.
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43 procent till 202,1 (140,9) MSEK.
• Resultatet före skatt ökade med 37 procent till 179,8 (131,4) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 29 procent till 126,1 (98,1) MSEK.
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 28 procent till 6,67
(5,20) SEK och efter utspädning med 29 procent till 6,56 (5,09) SEK.

Fjärde kvartalet 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 494,4 (368,2) MSEK. Rensat för
valutakursförändringar var tillväxten 27 procent.
• Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 56 procent till 75,9 (48,8) MSEK.
• Resultatet före skatt ökade med 56 procent till 69,7 (44,8) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 21 procent till 48,9 (40,4) MSEK.
• Resultatet per aktie före utspädning ökade med 20 procent till 2,58
(2,14) SEK och efter utspädning med 21 procent till 2,53 (2,10) SEK.

Utdelning
• Föreslagen utdelning är 3,60 (2,80) SEK per aktie att utbetalas vid två
tillfällen med 1,80 SEK per utdelning.

Utsikter för 2018

Under 2019 förväntar vi oss en fortsatt god tillväxt och ett resultat före
skatt som är bättre än föregående år.

Kommentarer från VD

“Fjärde kvartalet visar en mycket god utveckling med 27 procents tillväxt
och 56 procents resultatökning. Samtliga enheter utvecklas positivt under
det fjärde kvartalet. Årets tillväxt (26 procent) skapas genom en organisk
tillväxt på 16 procent och en förvärvad tillväxt motsvarande 10 procent.
Den organiska tillväxten accelererar under året; under det fjärde kvartalet
är den 24 procent.” kommenterar Henrik Ekelund VD BTS Group.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med närmare 700
medarbetare vid 37 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna
när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med
ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå
från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att
man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat
engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på
deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och
stärka de kritiska
förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre
affärsresultat. 
It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland:
Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och
utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching
samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av
förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler
än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största
kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP,
Mercado Libre, Salesforce.com, SAP, and Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under
symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com

.

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

* BTS_Q418_Svensk

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.