Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

BUDGET: UTRYMME FÖR STIMULANSER, SKULDMÅL I FOKUS - SEB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De svenska offentliga finanserna ser
fortfarande starka ut, trots långsammare tillväxt. Det finns utrymme för
finanspolitiska stimulanser samtidigt som det krävs stora reformer.

Det skriver SEB i en analys på fredagen.

Banken tror att det blocköverskridande budgetsamarbetet mellan
S/MP-regeringen, Centerpartiet och Liberalerna antagligen kommer att leda
till en något mer expansiv finanspolitik, men det behöver inte bli ett
problem eftersom de ser skäl till att finanspolitiken bör ta ett större
ansvar för stabiliseringspolitiken.

"Vissa element av budgetöverenskommelsen kan fungera som ett embryo för större
reformer av arbetsmarknaden, skatterna och bostadspolitiken", enligt SEB.

Samtidigt tonar de ner möjligheterna för just detta och skriver att även om de
faktiska skälen för sådana reformer växer sig allt starkare så kommer
antagligen den parlamentariska situationen också att skapa "dödlägen".

Ett argument som skulle tala för en stramare finanspolitik, exempelvis från
Konjunkturinstitutet, är att det strukturella överskottet inte är
tillräckligt starkt för att nå överskottsmålet, men enligt SEB kan svensk
ekonomi knappast karaktäriseras som överhettad, inte minst i ljuset av de
svaga löneökningarna.

"I en situation där Riksbanken, som har huvudansvaret för den svenska
stabiliseringspolitiken, fortsätter med sin extremt expansiva penningpolitik,
skulle det vara konstigt om finanspolitiken skulle dämpa av cykliska skäl",
skriver SEB.

Enligt banken är skuldmålet nu viktigare än överskottsmålet. De noterar att en
konflikt redan håller på att byggas upp mellan dessa två mål. Skuldankaret på
35 procent av BNP kommer att nås under 2019 och SEB:s prognos om ett
budgetöverskott på 0,5 procentenheter de kommande två åren betyder att
skulden kommer att fortsätta falla i en rätt snabb takt.

"Ett ännu större överskott skulle snabba på denna nedgång. Vår syn är att
skuldmålet bör prioriteras och att det inte är rimligt att ha ett ramverk där
statsskulden nästan smälter bort helt i den situation som svensk ekonomi
befinner sig i", skriver SEB och tillägger att en ännu lägre statsskuld också
skulle förstärka likviditetsproblemen på obligationsmarknaden i en tid då
Riksbanken äger nästan hälften av den utestående skulden.

SEB bedömer att de långsiktiga utmaningar som Sverige står inför, som den
demografiska utvecklingen, är hanterbara. De anser att ökade statsbidrag till
kommunerna är en bättre lösning än höjda skatter eller ökade skulder hos
kommunerna.

SEB noterar att fördelarna med att låta finanspolitiken lätta på bördan från
penningpolitiken nu får alltmer uppmärksamhet i den internationella
offentliga debatten.

Banken bedömer att januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna
kommer att leda till "en latent bias mot expansiv finanspolitik".

Den budget som nu gäller, Moderaternas och Kristdemokraternas som röstades
igenom riksdagen i december, ger en stimulans nära 0,5 procent av BNP, enligt
SEB.

Den tilläggsbudget som läggs den 10 april kommer att bestämma hur expansiv
2019 års finanspolitik faktiskt kommer att bli och SEB räknar med totala
stimulanser motsvarande 0,8-0,9 procent av BNP.

"Men det finns en ovanligt stor osäkerhet eftersom många av januariavtalets
punkter är alltför otydliga för att vi ska kunna uppskatta den totala
prislappen", skriver de.

Den massiva kritiken från olika håll gör att pressen är stor på framförallt
Centern och Liberalerna att visa konkreta resultat inte minst på minskat
skattetryck.

Samtidigt måste då Socialdemokraterna öka utgifterna kraftigt för att minska
kritiken från partiets vänsterflygel och väljarflykten till Vänsterpartiet.

Sett på lite längre sikt ser SEB faktorer som både talar för och emot att
omfattande strukturreformer kan komma att lyckas.

Bland annat verkar det nu finnas en allt större samsyn om att de existerande
regleringarna inte fungerar, inte minst på bostadsmarknaden, och allt fler
ser behovet av sänkta trösklar för att komma in på arbetsmarknaden.

Givet den ökade samsynen om att vissa extrema drag i det svenska systemet
behöver reformeras, och att det på andra områden handlar om att anpassa till
internationell standard, borde det finnas goda förutsättningar för breda
överenskommelser.

"Men den politiska scenen karaktäriseras ofta av plötsliga skiften mellan
pragmatisk och envis efterlevnad av ideologiska principer.
Budgetöverenskommelsen kan komma att betona det senare, eftersom partier vill
skydda sina kärnprinciper för att inte förlora sin politiska identitet",
skriver SEB.

---------------------------------------
Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.