Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2018

Fortsatt stark tillväxt och förbättrad marginal

Andra kvartalet 2018

* Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 980 (823) MSEK. Den organiska
tillväxten var 9 procent
* Orderingången ökade med 18 procent och var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 98 (78) MSEK och rörelsemarginalen
till 10,0 procent (9,5)
* Resultatet per aktie uppgick till 1,78 (1,41) SEK

Januari - juni 2018

* Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 925 (1 638) MSEK. Den
organiska tillväxten var 10 procent
* Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
* Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 204 (170) MSEK och rörelsemarginalen
uppgick till 10,6 procent (10,4)
* Resultatet per aktie ökade till 3,77 (3,05) SEK

KONCERNEN I SAMMANDRAG------------------------------------------------------------------------------------------
| Kvartal 2 D Jan-jun D 12 mån Helår |
| rullande |
| MSEK 2018 2017 % 2018 2017 % 2017/18 2017 |
| Orderingång 979 833 18 1 923 1 644 17 3 535 3 256 |
| Nettoomsättning 980 823 19 1 925 1 638 18 3 488 3 201 |
| Bruttoresultat 282 232 22 559 471 19 1 005 917 |
| % 28,8 28,2 29,0 28,7 28,8 28,6 |
| Rörelsekostnader -184 -154 19 -355 -301 18 -660 -606 |
| % 18,8 18,7 18,4 18,4 18,9 18,9 |
| Rörelseresultat (EBITA) 98 78 26 204 170 20 344 310 |
| % 10,0 9,5 10,6 10,4 9,9 9,7 |
| |
| Rörelseresultat 96 77 25 200 167 20 337 304 |
| % 9,8 9,4 10,4 10,2 9,7 9,5 |
| Resultat efter skatt 67 54 24 142 116 22 239 213 |
| Resultat per aktie, SEK 1,78 1,41 26 3,77 3,05 24 6,33 5,61 |
------------------------------------------------------------------------------------------

VD-kommentarDen goda utveckling som präglade början av året fortsatte även under andra
kvartalet. Tillväxten var hela 19% och drevs av förvärv, ökade
marknadsandelar och god underliggande tillväxt, men också av positiva
kalendereffekter.

Segment International accelererade den fina resultattrend som vi har sett
under de senaste åren. Genom stärkta marknadsandelar på de flesta marknader
samt genom lyckade förvärv nådde vi en tillväxt om 25%. Bruttomarginalen
kunde förbättras väsentligt tack vare att valutaeffekter och prishöjningar
översteg de materialdrivna kostnadsökningarna vi har varit tvungna att ta.
Glädjande var också att tillväxten kunde ske utan motsvarande ökning av
rörelsekostnaderna. Sammantaget ökade rörelsevinsten med över 50%.
Framgångarna ger självförtroende och utrymme för fortsatta satsningar i
segmentet.

Segment Sweden hade däremot en sämre resultatutveckling i kvartalet.
Tillväxten var god, men bruttomarginalen lägre än tidigare i år och än 2017.
Vi har alltså inte fullt ut lyckats kompensera den fortsatt negativa trenden
för kronkurs och råmaterialpriser med prisökningar mot kund. Arbetet
fortsätter dock med ambitionen att på sikt uppvisa en stark och stabil
bruttomarginal oavsett yttre faktorer. Vidare hade segmentet en alltför hög
kostnadsnivå i kvartalet, delvis på grund av justerade reserver samt
valutaeffekter. Sammantaget sjönk rörelseresultatet, en utveckling som vi
inte kan vara nöjda med.

Osäkerheten om den fortsatta konjunkturutvecklingen har tilltagit under
kvartalet på grund av bland annat oron för handelskrig. Detta återspeglas
till exempel i något svagare inköpschefsindex, men har inte ännu gjort
avtryck i Bufabs orderingång. Samtidigt som vi är vaksamma på tecken på
nedgång har vi som ambition att öka våra marknadsandelar i minst samma takt
som tidigare.

Vi behöver stärka vår bruttomarginal genom ytterligare prishöjningar. Vidare
behöver vi sträva efter att rörelsekostnaderna inte ökar ytterligare som
andel av omsättningen trots de betydande investeringar vi gör i vårt program
för "Leadership". Det kräver omfattande effektiviseringar i verksamheten i
övrigt.

Ser man till Bufab som helhet är vi nöjda med kvartalet och med det första
halvåret 2018. God tillväxt, förbättrad marginal och Bufabs hittills bästa
halvårsvinst är tecken på att vår strategi för organisk och förvärvsdriven
tillväxt fungerar. Stärkta av detta fortsätter vi att öka investeringarna i
vår strategi. Målet är att vara det ledande bolaget i vår bransch år 2020.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef
TelefonkonferensEn telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli 2017 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0)
2071 928000, UK 08445718892, Sverige 08 50692180 alt USA 16315107495.
Konferenskod: 1355767.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort
registrering är nödvändig.

KONTAKTJörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00

jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson

CFO

+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 19 juli 2018 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Delårsrapport Q2 2018 - FINAL SWE
http://hugin.info/159429/R/2205969/857337.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.