Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Bure Equity: Delårsrapport januari-Juni 2019

Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent

Delårsperiod januari - juni 2019

· Substansvärdet var 153,5 kr per aktie jämfört med 137,1 kr vid
årsskiftet vilket motsvarar en ökning med 12,0 procent.

· Bures substansvärde var 10 591 Mkr jämfört med 9 454 Mkr vid årets
inledning.

· Totalavkastningen för Bure-aktien var 47,9 procent jämfört med SIX
Return Index som steg med 20,7 procent.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 273 Mkr (1 132).
Resultatet per aktie uppgick till 18,46 kr (16,33).

Andra kvartalet 2019

· Substansvärdet per aktie var 153,5 kr jämfört med 165,0 kr vid
kvartalets början vilket motsvarar en minskning med 6,9 procent.

· Bure förvärvade 2,45 miljoner aktier i Mentice för 120 Mkr i
samband med bolagets börsintroduktion, vilket motsvarar en ägarandel
på 10,1 procent.

· Bure Growth ingick avtal om förvärv av 24,4 procent av aktierna i
ScandiNova Systems.

· I enlighet med årsstämmans beslut utbetalades en ordinarie
utdelning om 2,00 kr per aktie, totalt 138 Mkr.

Händelser efter periodens slut

· Substansvärdet uppgick till 156,2 kr per aktie den 15 augusti 2019
vilket motsvarar en ökning med 14,0 procent sedan årsskiftet.

· Bure Growth genomförde förvärvet av aktier i ScandiNova Systems.
Vd-ord

Aktiviteten på Bure var fortsatt hög under det andra kvartalet. I juni
kommunicerades nya investeringar, i två tillväxtbolag inom
tech-sektorn. Mentice, vilket utvecklar simuleringsprogram inom
endovasculär kirurgi, börsnoterades i juni och Bure var en av
ankarinvesterarna. Scandinova är ett onoterat bolag med ursprung i
Uppsala. Bolaget utvecklar s.k. pulsgeneratorer vilket bl.a. är en
viktig komponent i strålningsmaskiner för cancerbehandling.
Teknikdrivna bolag med ett internationellt fokus är något som
tilltalar oss och som vi har erfarenhet ifrån.
Utvecklingsmöjligheterna i bolag som bevisat sin affärsmodell och med
en etablerad marknadsposition är oerhört spännande. Vår förhoppning
är att vi långsiktigt kan bidra till bolagens fortsatta utveckling.

Omvärldssignalerna fortsatte att vara försiktigt negativa - flertalet
indikatorer visar nu på en lägre ekonomisk aktivitet både globalt och
i Europa. Trots detta var aktiemarknaden uppåt under sommarens
inledande månader. För årets första sex månader uppgick Bures
totalavkastning till +47,9 procent att jämföra med SIX RX som steg
20,7 procent.

Efter en stark inledning i första kvartalet föll Bures substansvärde
per aktie tillbaka något under det andra kvartalet, -6,9 procent.
Orsaken var framförallt nedgångarna i de två största portföljbolagen,
Vitrolife och Mycronic, som båda föll med ca 14 procent under
kvartalet. Sedan årsskiftet har dock substansvärdet ökat med 12
procent.

Flera av portföljbolagen presenterade imponerande kvartalsrapporter.
Mycronic redovisade sitt starkaste kvartal någonsin
omsättningsmässigt, vilket var en härlig start för den nytillträdde
vdn Anders Lindqvist. Mycronics aktie steg med över 20 procent efter
rapporten. Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort tack
till Lena Olving. Hennes insatser som vd under sex år har varit
starkt bidragande till Mycronics framgångsrika utveckling.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 - 614 00 20

Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 8:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bure-equity/r/delarsrapport-januari-juni-2019...
https://mb.cision.com/Main/632/2882179/1090848.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.