Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

BUSINESS SWEDEN: SÄNKER PROGNOS FÖR EXPORTTILLVÄXTEN 2020

STOCKHOLM (Direkt) Sveriges exporttillväxt väntas bli 3,1 procent, mätt i
volym, 2019 och 1,8 procent år 2020.

Det framgår av en marknadsöversikt från Business Sweden som presenterades på
onsdagen.

Det är lägre än det historiska genomsnittet på 4 procent under perioden
2000-2018. I föregående prognos, i mars, antogs Sveriges export öka 3,0
procent 2019 och 3,4 procent 2020.

Världsekonomin har gått in i en tydlig avmattning, med en väntad BNP-tillväxt
på cirka 3 procent i år och nästa år.

"Den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina, som nått en nivå som
gör att den börjar bli ett hot mot materialflödet i tillverkningsindustrin,
är en starkt bidragande faktor till den kraftiga inbromsningen i
världsekonomin", säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i en
kommentar.

Den europeiska ekonomin utvecklas svagt med en ordentlig avkylning i
industrin. Att tysk ekonomi försvagas alltmer och går från att vara
tillväxtmotor till sänke i Europa är oroande. Tillväxten mattas även av i
stora delar av Asien, liksom i Nordamerika där det nu syns tecken på svaghet.

Business Sweden konstaterar att tillväxten i världshandeln tappade fart under
2018 och landade på 3,4 procent, jämfört med 4,9 procent 2017. Utfallen det
första halvåret tyder på en helt avstannad utveckling i världshandeln.

Trots den lägre tillväxten i världshandeln i fjol växte svensk export i något
snabbare takt 2018 än året innan (4,0 procent, jämfört med 3,7 procent 2017).

Men bilden av en svagare exportkonjunktur återspeglas nu i Exportchefsindex,
EMI, som sedan andra halvan av 2018 haft en nedåtgående trend. EMI ligger
dock kvar strax över 50-strecket, vilket indikerar att stämningsläget bland
exportföretagen fortsatt är bättre än normalt.

Stark exportorderingång under första halvåret ger också anledning att inte se
allt för dystert på nuläget för svensk export. Det framåtblickande indexet
EMI prognos som i och med utfallet tredje kvartalet fallit en bit under
50-strecket, indikerar däremot att stämningsläget på tre månaders sikt är
pessimistiskt.

Exporten bedöms öka i mycket måttlig takt nästa år. Det kan förklaras av lägre
importefterfrågan från några av Sveriges viktigaste exportmarknader.
Investeringstillväxten, särskilt i euroområdet, bromsar in, vilket påverkar
svensk varuexport negativt då den i stor utsträckning består av insats- och
investeringsvaror. Utvecklingen av varuexporten bedöms därför bli måttlig
åren framöver.

Tjänsteexporten, som utvecklats svagt de senaste åren till följd av bland
annat en svag utveckling av exporten av företagstjänster, bedöms uppvisa
högre tillväxttal under kommande år. Det kan förklaras av bland annat ökad
efterfrågan och uppgradering till 5G i andra länder, vilket gynnar delar av
den svenska industrin.

Vad beträffar Europa, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika växlar tillväxten
ned ytterligare 2020, medan den för övriga regioner växlar upp nästa år.
Nästa år bedöms importinnehållet i flera för Sverige viktiga mottagare av
svensk export i Asien återgå till mer normala nivåer, vilket allt annat lika
gynnar svensk export.

De negativa riskerna för svensk export är överhängande och främst förknippade
med eskalerande handelskonflikter men även tecken på underliggande svagheter
i den europeiska ekonomin dit nästan tre fjärdedelar av den svenska exporten
går.

Som EU-land skulle Sverige drabbas hårt av ökade handelsspänningar mellan EU
och USA, särskilt om biltullarna höjs påtagligt. Svensk fordonsindustri
sysselsätter cirka 135.000 personer i Sverige (inklusive underleverantörer)
och är en stor exportör med mer än en tiondel av den svenska varuexporten.

Osäkerheten kring och risken för brexit utan avtal är också en risk som om den
materialiseras kan väntas ge en svagare utveckling av svensk export än vad
som ligger i prognosen.

Bild: världshandeln stagnerar

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.