Du är här

2017-08-31

Bygga Bostäder: CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) delårsrapport januari - juni 2017

Andra kvartalet var starkt, nettoomsättningen har nästan tredubblats
jämfört med samma period året innan och resultatet före skatt var
25,7 MSEK.

KVARTALET APRIL - JUNI 2017

Siffror jämfört med april-juni 2016

· Nettoomsättningen ökade till 155 MSEK (54)
· Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (-1)
· Resultatet efter skatt uppgick till 26 MSEK (-3)
· Eget kapital uppgick till 178 MSEK (30)
· Likvida medel var vid periodens slut 16 MSEK (4)

PERIODEN JANUARI - JUNI 2017

Siffror jämfört med januari-juni 2016

· Nettoomsättningen ökade till 323 MSEK (116)
· Rörelseresultatet uppgick till 52 MSEK (23)
· Resultatet efter skatt uppgick till 17 MSEK (19)
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 135 (24)
· Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 246 (135)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI - JUNI 2017

· Det första punkthusprojektet, Briljanterna i Örebro,
färdigställdes i maj.

· På extra bolagsstämma i februari beslutades om att göra Bygga
Bostäder till ett publikt bolag.

· Styrelsen beslutade i mars att förtidslösa kreditfaciliteten med
Ture Invest under förutsättning att refinansiering genom utgivning av
obligationer kunde genomföras. Förtidsinlösen innebar en avgift på
26,5 MSEK som belastade övriga finansiella kostnader i mars.

· I maj tillträdde Johanna Clason som ny CFO för Bygga Bostäder.
Samtidigt utsågs Hanna Lauritzen till COO.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· I juli utgavs 210 MSEK säkerställda obligationer under en total
ram om 500 MSEK.

· Lån från Ture Invest uppgående till 130,6 MSEK förtidsinlöstes.
Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti 2017 kl. 16.40.

För ytterligare information, var god kontakta:

Jonas Åkerman, VD
+46 8-51517010,
Jonas.Akerman@byggabostader.se

Johanna Clason, CFO
+46 8-51517010,
Johanna.Clason@byggabostader.se

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form
av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och
villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre
och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med
tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera
hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning,
vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bygga-bostader/r/chr-bygga-bostader-holding-ab...
http://mb.cision.com/Main/15687/2337323/716510.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.