Du är här

2018-08-31

Bygga Bostäder: CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)delårsrapport januari-juni 2018

2018-08-31 08:00

ANDRAKVARTALET 2018

Siffror jämfört med april- juni2017

· Nettoomsättningen minskade till 41MSEK (155)
· Rörelseresultatet uppgick till -30MSEK (31)
· Resultatet efter skatt uppgick till -35MSEK (26)
· Eget kapital uppgick till 146MSEK (178)
· Likvida medel var vid periodens slut 24MSEK (16)
· Antal produktionsstartade bostäder 0 st (16 st)
· Antal bostäder i pågående produktion 257 st (246 st)
· Antalet färdigställda bostäder 52 st (116 st)

JANUARI - JUNI 2018

Siffror jämfört med januari - juni 2017

· Nettoomsättningen minskade till 137MSEK (323)
· Rörelseresultatet uppgick till -28MSEK (52)
· Resultatet efter skatt uppgick till -40MSEK (17)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2018

· 52 nya bostäder i Östersund och Växjö har färdigställts under
andra kvartalet 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Investerarna i Bygga Bostäders säkerställda obligationslån har
accepterat finansiering för bostadsrättsföreningar från andra
finansiärer än banker samt vissa andra förändringar av åtaganden i
obligationslånet. Ändrade och omformulerade obligationsvillkor finns
på hemsidan.

· Jesper Widfeldt har utsetts till ekonomichef i samband med att
Johanna Clason lämnar Bygga Bostäder för att tillträda som CFO på en
bank.

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
augusti2018 kl 08.00.

För ytterligare information, var god kontakta:

Jonas Åkerman, VD

+46 76 196 55 02

jonas.akerman@byggabostader.se

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar prisvärda
bostadsrätter av hög kvalité i standardiserade radhus och
flerbostadshus. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i
mellanstora svenska städer där tillväxten och efterfrågan på bostäder
är stark. Bygga Bostäder kontrollerar hela projekten från
markprojektering, byggnation till slutbesiktning. I kombination med
standardiserade bostäder medför detta effektiva processer och lägre
byggrisk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bygga-bostader/r/chr-bygga-bostader-holding-ab...
http://mb.cision.com/Main/15687/2605257/900501.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.