Du är här

2016-02-29

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB : Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande Stockholm 2016-02-29

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat Bolaget)
publicerar idag en bokslutskommuniké för 2015 för moderbolaget respektive för
koncernen. Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande
period föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 31 december
- Hyresintäkter 101,3 mkr (98,0)
- Överskottsgrad fastighetsverksamheten 59,4 procent (61,5)
- Rörelseresultat 48,0 mkr (49,1)
- Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020) vilket ger
en resultatförd orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (278,7)
- Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,2 mkr (-10,8)
- Totalresultat 130,3 mkr (222,2)
- Fritt kassaflöde 30,0 mkr (25,3)

1 oktober - 31 december
-Hyresintäkter 25,7 mkr (24,7)
- Överskottsgrad fastighetsverksamheten 53,3 procent (58,7)
- Rörelseresultat 10,1 mkr (12,0)
- Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020) vilket ger
en orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (6,2)
- Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,1 mkr (-0,7)
- Totalresultat 116,3 mkr (8,2)
- Fritt kassaflöde 8,0 mkr (3,1)

Väsentliga händelser under året

>>Vid årsstämman den 16 april 2015 fastställdes en utdelning om 0 kr per aktie
för verksamhetsåret 2014. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael
Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

>>Mitt Alby tecknade den 29 december 2015 ett aktieöverlåtelseavtal gällande
en fastighet på Albyberget med en av hyresgästerna nybildad
bostadsrättsförening. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 35,5 mkr
och överstiger senast tillgänglig externvärdering (från årsskiftet 2015/2016)
med 12,6 mkr motsvarande 55 procent.

>>En oberoende värdering av fastighetens marknadsvärde per årsskiftet
2015/2016 visar att marknadsvärdet för fastigheten i Alby stigit med 130 mkr
(13 procent) och byggrätterna med 35 mkr (87 procent) sedan årsskiftet
2014/2015. Detta inkluderar årets investeringar i fastigheterna.

Väsentliga händelser efter utgången av 2015

Inga väsentliga händelser har inträffat efter utgången av året.

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår till årsstämman, för räkenskapsåret 2015, att bolagets
ansamlade medel balanseras i ny räkning.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets
AB (publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB
(publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl 08:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på
att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet.
Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation,
finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på
sociala aktiviteter, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North (ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande_Bokslutskommuniké_2015
http://hugin.info/159455/R/1989987/730967.pdf
Bokslutskommuniké_2015
http://hugin.info/159455/R/1989987/730968.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via Globenewswire

HUG#1989987

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.