Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Delårsrapport 2016 kvartal 3

Pressmeddelande Stockholm 2016-11-16

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA
Fastighets eller Bolaget) publicerar idag en delårsrapport för 2016 kvartal 3
för moderbolaget respektive för koncernen.
Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period
föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 30 september

· Hyresintäkter 76,8 mkr (75,6)

· Driftsnetto 46,1 mkr (46,5)

· Överskottsgrad 60,0 procent (61,5)

· Förvaltningsresultat 36,5 mkr (38,0)

· Såld avstyckad bostadsfastighet ger ett resultatbidrag med 11,8 mkr (E/T)

· Fastigheten värderas efter försäljningen inkluderat byggrätter till 1 165,7
mkr (1 185,0)

· Totalresultat 17,1 mkr (13,9)

· Fritt kassaflöde 18,1 mkr (22,0)

1 juli - 30 september

· Hyresintäkter 25,3 mkr (25,3)

· Driftsnetto 16,2 mkr (16,4)

· Överskottsgrad 63,9 procent (65,0)

· Förvaltningsresultat 14,1 mkr (14,9)

· Totalresultat 7,0 mkr (6,7)

· Fritt kassaflöde 8,8 mkr (9,5)

Väsentliga händelser under perioden

Ny Vd och Koncernchef utsedd

Stefan Dahlbo har utsetts till ny Vd och koncernchef för Byggmästare Anders J
Ahlström Fastighets AB (publ). Han kommer att tillträda senast den 1 januari
2017.

Stefan Dahlbo har under sin 30-åriga karriär i näringslivet vid ett flertal
tillfällen som vd, ordförande och styrelseledamot för eller i ett antal
bolag, såväl börsnoterade som onoterade, visat en ovanligt god förmåga att
skapa värde för bolagens aktieägare och andra intressenter. Hans erfarenheter
från fastighetsbranschen kommer från bland annat Klövern
(styrelseordförande), Fabege (styrelseledamot), Wihlborgs Fastigheter
(styrelseledamot) och Profi Fastigheter (rådgivare). Dessutom har Stefan
Dahlbo under ett flertal år varit en drivande kraft inom olika ideella
organisationer, bland annat som ordförande för Svenska Tennisförbundet.

Mattias Tegefjord, avgående koncernchef, har byggt upp organisationen i
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) samt dess dotterbolag Mitt
Alby AB från noll anställda till att bli en multikulturell effektiv
fastighetsförvaltare i Botkyrka. Mattias Tegefjord kommer per den 1 januari
2017 att övergå till annan verksamhet utanför koncernen.

Avyttring av mindre del av fastighet

Mitt Alby har under perioden avyttrat en mindre yta obebyggd mark till Titania
Fastighets AB för att möjliggöra uppförande av nytt bostadshus på deras
intilliggande mark. Köpeskillingen uppgick till 2,66 mkr motsvarande
koncernmässigt värde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Fastighets AB (publ) | +46-42-210008 |mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB
(publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2016, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på
att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet.
Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation,
finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på
sociala aktiviteter, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq First North (ISIN:SE0005504719).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/fastighets

Pressmeddelande_Delårsrapport_2016_Q3
http://hugin.info/159455/R/2057249/770745.pdf
Delårsrapport_2016_Q3
http://hugin.info/159455/R/2057249/770746.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.