Du är här

2017-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Delårsrapport 2017 kvartal 2

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (nedan kallat AJA
Fastighets eller Bolaget) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 2
2017 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period
föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 30 juni

* Hyresintäkter 51,4 mkr (51,5)
* Driftsnetto 28,7 mkr (29,6)
* Överskottsgrad 55,9 procent (57,6)
* Förvaltningsresultat 22,9 mkr (22,4)
* Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -10,0 mkr
(-0,3)
* Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 336,9 mkr (1 325,0)
* Totalresultat -2,2 mkr (10,1)
* Fritt kassaflöde 5,2 mkr (9,3)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017Egenföretagaren och investeraren Marcus Trummer som suttit i styrelsen sedan
starten 2013 utsågs till ny styrelseordförande. Mikael Ahlström väljer att
lämna styrelsen men kvarstår som styrelseordförande i moderbolaget
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgångInga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. För mer information vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Fastighets AB (publ) | +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström
Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31
augusti 2017, kl 07:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på
att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet.
Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation,
finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på
sociala aktiviteter, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets

Delårsrapport_AJAFAST_2017_Q2
http://hugin.info/159455/R/2130438/813895.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.