Du är här

2016-02-29

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) : Bokslutskommuniké 2015

Stockholm 2016-02-29

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (nedan kallat AJA Holding
eller Bolaget) publicerar idag en bokslutskommuniké för 2015 för moderbolaget
respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period
föregående år.

Koncernen i sammanfattning

1 januari - 31 december
- Hyresintäkter 101,3 mkr (98,0)
- Konsultarvoden 49,3 mkr (ej tillämpligt, E/T)
- Överskottsgrad fastighetsverksamheten 59,4 procent (61,5)
- Bruttomarginal konsultverksamheten 32,3 procent (E/T)
- Rörelseresultat 46,6 mkr (47,7)
(Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader 47,9 mkr (47,7))
- Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020)
vilket ger en resultatförd orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (278,7)
- Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,2 mkr (-10,8)
- Totalresultat 134,7 mkr (221,1)
(Totalresultat exkl. förvärvskostnader och orealiserade värdeförändringar 16,2
mkr (12,2)
- Fritt kassaflöde 32,8 mkr (24,8)
- Resultat per aktie 19,25 kr (43,60)

1 oktober - 31 december
- Hyresintäkter 25,7 mkr (24,7)
- Konsultarvoden 21,3 mkr (E/T)
- Överskottsgrad fastighetsverksamheten 53,3 procent (58,7)
- Bruttomarginal konsultverksamheten 32,4 procent (E/T)
- Rörelseresultat 10,3 mkr (10,7)
- Fastigheten värderas inkluderat byggrätter till 1 185 mkr (1 020) vilket ger
en orealiserad värdeförändring om 153,8 mkr (6,2)
- Orealiserad värdeförändring finansiella derivat är -0,1 mkr (-0,7)
- Totalresultat 122,3 mkr (7,3)
- (Totalresultat exkl. förvärvskostnader och orealiserade värdeförändringar
2,4 mkr (3,0)
- Fritt kassaflöde 10,8 mkr (2,9)
- Resultat per aktie 17,47 kr (1,37)

Väsentliga händelser under året

>>Vid årsstämman den 16 april 2015 fastställdes en utdelning om 0 kr per aktie
för verksamhetsåret 2014. Alla ledamöter i styrelsen omvaldes och Mikael
Ahlström kvarstod som styrelseordförande.

>>AJA Holding och vd i Fasticon Kompetens AB, Jonas Gustavsson (via bolag),
förvärvade den 13 maj 2015 Fasticon Kompetens AB. Köpeskillingen för samtliga
aktier i bolaget var 34,5 mkr, varav AJA Holdings andel var 71%.
Förvärvskostnader uppgick till 1,3 mkr. Då förvärvet delvis lånefinansierades
tillförde AJA Holding 14,2 mkr av egna medel för sin andel av förvärvet.

>>Mitt Alby tecknade den 29 december 2015 ett aktieöverlåtelseavtal gällande
en fastighet på Albyberget med en av hyresgästerna nybildad
bostadsrättsförening. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 35,5 mkr
och överstiger senast tillgänglig externvärdering (från årsskiftet 2015/2016)
med 12,6 mkr motsvarande 55 procent.

>>En oberoende värdering av fastighetens marknadsvärde per årsskiftet
2015/2016 visar att marknadsvärdet för fastigheten i Alby stigit med 130 mkr
(13 procent) och byggrätterna med 35 mkr (87 procent) sedan årsskiftet
2014/2015. Detta inkluderar årets investeringar i fastigheterna och ett ökat
antal byggrätter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. I övrigt hänvisas
till bifogad bokslutskommuniké.

För mer information vänligen kontakta:

Mattias Tegefjord, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) | +46-42-210008 | mattias.tegefjord@andersjahlstrom.se

Mikael Ahlström, Styrelseordförande | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
(publ) | +46-42-210008 | mikael.ahlstrom@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 29 februari 2016, kl 08:00.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är moderbolag i en
samhällsorienterad fastighetskoncern med visionen att vara Sveriges ledande
socialt orienterade fastighetskoncern som genom ett stort engagemang och ett
innovativt och långsiktigt synsätt skapar en win-win-win-situation för såväl
boende, klienter, ägare, samhälle och andra intressenter.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN
SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
Tel växel: 042-21 00 08
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding

Pressmeddelande_Bokslutskommuniké_2015
http://hugin.info/165389/R/1989988/730970.pdf
Bokslutskommuniké_2015
http://hugin.info/165389/R/1989988/730971.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

HUG#1989988

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.