Du är här

2018-08-31

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2018 andra kvartalet

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport
avseende kvartal 2 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period
föregående år.

DELÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI 2018
· Justerat substansvärde ökade med 6,9 procent, och uppgick till 1 086 mkr
motsvarande 155 kronor per aktie.
· Nettoomsättningen uppgick till 69,4 mkr (54,6).
· Resultatet per aktie uppgick till 32,1 kronor (-0,42).

ANDRA KVARTALET 2018
· Justerat substansvärde ökade med 4,5 procent.
· Nettoomsättningen uppgick till 38,3 mkr (28,0).
· Resultat per aktie uppgick till 29,81 kronor (0,63).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
· Den 26 april slutfördes avyttringen av Mitt Alby AB. Aktierna har överlåtits
till D. Carnegie&Co AB. Den preliminära köpeskillingen, uppgick till cirka 1
153 mkr, varav cirka 125 mkr erlades genom B-aktier i D. Carnegie.
· Dotterbolaget Fasticon AB förvärvade per 1 juni samtliga aktier i
utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB. Köpeskillingen uppgick till 16
mkr på kassa- och skuldfri basis.
· Under juni förvärvade koncernen Byggmästaren drygt 19 procent av aktierna i
markskötselbolaget Green Landscaping AB, motsvarar aktier för knappt 146 mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 27 augusti tillträdde Marcus Trummer som vice vd, i samband med det lämnar
han även sina styrelseuppdrag inom koncernen.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding
AB (publ)
+46-70-353 18 88 stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av
bolagets verkställande direktör den 31 augusti 2018, kl 07:00.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm
(ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm
info@andersjahlstrom.se

www.andersjahlstrom.se/holding

Byggmästaren Q2 2018
http://hugin.info/165389/R/2213511/863348.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.