Du är här

2018-07-16

Byggmax: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Positiva effekter av strategiska satsningar, sen start på
utomhussäsongen

Under andra kvartalet fortsatte genomförandet av den strategiska
planen i hög takt. Vi har hittills i år öppnat tolv nya
Byggmaxbutiker, tio Byggmax trädgårdsavdelningar och fortsatt
utveckla vår e-handel. Initiativen för att

transformera Skånska Byggvaror genomförs enligt plan.
Satsningarna har gett positiva effekter. De nya butikerna har
mottagits väl och bidrar vid utgången av kvartalet signifikant till
Byggmax försäljningstillväxt. Vi kan nu också konstatera att de två
tillväxtinitiativ som lanserades

sommaren 2017, dvs ett format för mindre orter samt Byggmax
trädgårdsavdelning, kommer vara en del av Byggmax framtida
erbjudande.

Det andra kvartalet påverkades dock av utmanande externa faktorer.
Försäljningen i april påverkades signifikant negativt av den sena
säsongsstarten och råvarupriser för virke har ökat markant under
våren vilket påverkat

bruttomarginalen negativt. Byggmax Group's nettoomsättning i andra
kvartalet minskade med 2,5 procent jämfört med samma period
föregående år och lönsamheten mätt som EBITDA minskade till 168 (210)
Mkr.

1 april - 30 juni
· Nettoomsättningen uppgick till 1 731,2 (1 775,8) Mkr, -2,5 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 5,9 (-0,3)
procent.

· Bruttomarginalen minskade till 30,2 (30,6) procent.
· EBITDA uppgick till 168,0 (210,2) Mkr. EBITDA exklusive
engångsposter uppgick till 166,8 (210,2) Mkr.

· EBITDA marginalen uppgick till 9,7 (11,8) procent. EBITDA marginalen
exklusive engångsposter uppgick till 9,6 (11,8) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 126,6 (171,8) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 96,7 (132,6) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 1,6 (2,2) kr.
1 januari - 30 juni
· Nettoomsättningen uppgick till 2 396,4 (2 558,4) Mkr, -6,3 procent.
· Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 9,6 (-0,1)
procent.

· Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,5) procent.
· EBITDA uppgick till 110,5 (186,8) Mkr. EBITDA exklusive
engångsposter uppgick till 100,5 (186,8) Mkr.

· EBITDA marginalen uppgick till 4,6 (7,3) procent. EBITDA marginalen
exklusive engångsposter uppgick till 4,2 (7,3) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (109,9) Mkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (81,0) Mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 0,3 (1,3) kr.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggmax/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c257...
http://mb.cision.com/Main/109/2575301/878749.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.