Du är här

2018-08-16

Byggpartner: Delårsrapport januari - juni 2018

April - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 421,5 (320,6) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,4 (10,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,7 (3,3) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,8 (7,9) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (0,65) kronor
· Orderingången uppgick till 593 (408) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,3 (52,1)
Mkr

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 788,7 (610,8) Mkr
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,4 (19,1) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (3,1) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 17,9 (14,7) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,48 (1,22) kronor
· Orderingången uppgick till 1 198 (849) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 010 (1 704) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,6 (53,4)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 27,4 (32,8) procent
Ny VD och koncernchef för ByggPartner sedan 1 augusti

Fredrik Leo, tidigare vice VD och ansvarig för entreprenaddelen för
ByggPartner, utsågs av styrelsen till ny VD och koncernchef från 1
augusti.

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:

"Stark tillväxt under delårsperioden med såväl rekordhög omsättning
som orderstock. Nu är fokuset på att öka lönsamheten. Jag ser
verkligen fram emot att leda ByggPartner in i framtiden"

[image]

VD:s kommentar

[image]

Marknadsarbetet har gett resultat - under andra kvartalet fortsatte
utvecklingen med en stark orderingång. Koncernen hade för första
gången en orderstock på över två miljarder kr samtidigt som vi i den
ökat andel partneringprojekt. Det skapar trygghet och en stark
position för framtiden. Nettoomsättningen ökade, marginalen minskade
något och vi hade ett fortsatt bra kassaflöde. Marknaden är orolig
men än så länge så ser vi ingen avmattning inom de flesta av de
geografier och segment som vi verkar inom, framförallt
samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. Vi
har många goda nyheter att framföra i delårsrapporten men vi är inte
nöjda med rörelsemarginalen, vilket blir mitt viktigaste uppdrag
framöver - att öka lönsamheten.

Fortsatt stark orderingång, orderstock på över två miljarder samt ökad
omsättning

Under andra kvartalet fortsatte vår starka orderingång med en stor
andel partneringprojekt. Vi har startat ett nytt samarbete med HEFAB
Fastighets AB. Projektet omfattar att i samverkan bygga 134
lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och två LSS-boenden i
södra Stockholm. Partneringprojektet beräknas uppgå till cirka 230
Mkr och registrerades i orderboken under delårsperioden. Flera
partneringprojekt gick under andra kvartalet från fas 1
(projektering) in i fas 2 (produktion) och ökade på orderingången
under kvartalet. Andelen partneringprojekt ökade och var vid utgången
av perioden 51 procent av vår totala orderstock.

Under andra kvartalet fortsatte vi att växa starkt inom Entreprenad-
och Serviceverksamheten. Vi har fler partneringprojekt i fas 2 igång
jämfört med förra året vilket ökade omsättningen i perioden. Den
ökade omsättningen inom Service är ett resultat av intåg i nya
marknader samt en väl inarbetad organisation med flera återkommande
kunder. Ställningsverksamheten har även i år gått på högvarv och gav
en omsättning och ett resultat likvärdigt med samma period förra
året.

Rörelseresultatet ökade, marginalen minskade och bra kassaflöde

Rörelseresultat ökade som en konsekvens av en högre omsättning i
kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen minskade. Rörelseresultatet
och marginalen påverkades negativt under kvartalet av nedskrivning av
ett projekt i Stockholm och ett projekt i Västerås, inget av dem är
partneringprojekt. Rörelsemarginalen för första halvåret är i paritet
med samma period förra året.

Under andra kvartalet så fortsatte verksamheten att leverera ett
starkt kassaflöde. Vårt kontinuerliga arbete med att förbättra
faktureringsprocessen gav resultat. En låg kapitalbindning är en
förutsättning i ByggPartners affär.

Utveckling av vår affärsmodell - partneringerbjudandet

Vårt fokus ligger på kunderna och deras behov. Vi föredrar partnering
som är en flexibel och dynamisk samarbetsform och hållbar
affärsmodell. I partnering arbetar byggherre, byggare och andra
intressenter i nära samarbete och byggplanen är dynamisk. Tillsammans
med våra kunder så vill ByggPartner arbeta proaktivt genom hela
byggprocessen och de parallella delprocesser som ett
partneringprojekt innebär. Förutom att vara en förstklassig
byggentreprenör så vill vi även kunna erbjuda vår kompetens tidigare
i värdekedjan för att skapa ett mervärde för kunden.

Nästa steg - nå våra mål

För att nå våra finansiella mål med en årlig genomsnittlig tillväxt på
10-15 procent samt en rörelsemarginal (EBIT) på över fem procent
följs affärsplanen upp regelbundet och avvikelser korrigeras med
aktiviteter på kort och lång sikt. Tillväxttakten följer affärsplanen
men för att förbättra rörelsemarginalen pågår aktiviteter. Koncernens
prioriteringar för att öka marginalen är dels att säkerställa att vi
väljer rätt affär - för oss handlar det om fortsatt fokus på
partneringprojekt, dels projektstyrning och dels utveckling av vårt
partneringerbjudande. Slutligen, för oss är den viktigaste tillgången
medarbetarnas förmåga och prestation, som i slutändan avgör
utveckling och resultat. Jag ser verkligen fram emot att leda
ByggPartner in i framtiden och tillsammans med mina kollegor ta
företaget till nästa nivå.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/delarsrapport-januari---juni-201...
http://mb.cision.com/Main/12954/2593516/892278.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.