Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Byggpartner: Delårsrapport januari - mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 290,2 (325,3) Mkr
· Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,7 (16,4) Mkr
· Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,0 (5,0) procent
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 (12,6) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 0,57 (1,04) kronor
· Orderingången uppgick till 441 (423) Mkr
· Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 616 (1 213) Mkr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 (2,5)
Mkr

· Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 38 (38) procent
Citat från Sverker Källgården, VD ByggPartner:

"En bra orderingång har skapat en rekordstor orderstock om 1 616 Mkr.
Byggmarknaden fortsätter att vara positiv, med en stor efterfrågan på
nya bostäder och samhällsfastigheter. ByggPartner står väl rustat för
att bidra i den utvecklingen. Kundnyttan med partnering är att
modellen ger våra kunder större möjligheter att hitta rätt lösningar
samtidigt som den säkerställer slutkostnaden tidigare i processen. Vi
är med tidigt i processen och projekten kan ibland ändras under den
inledande fasen. Under slutet av 2016 och början på 2017
projekterades några av våra projekt om. Det innebar förskjutningar av
byggstarter och i orderboken. Detta medförde att resultatet för
första kvartalet blev något svagare. Partnering bygger på ömsesidigt
förtroende och ett gemensamt ansvar för att genomföra projekten. Att
arbeta mot ett gemensamt mål med kunden skapar en effektivare
produktion och är stimulerande för alla parter."

[image]

[image]

Stora Skedvi skola, Säter

VDs kommentar

Början av 2017 har fortsatt som slutet av 2016 med bra orderingång som
skapat en rekordstor orderstock. Under kvartalet så har vi tecknat
avtal med såväl gamla som nya kunder där bland andra Svenska Bostäder
och Eskilstuna Kommunfastigheter kan nämnas.

Året fick en trög start med fortsatta förskjutningar i projektstarter
vi inte kan råda över men under mars har upparbetningen tagit fart.

Vår strategi är att satsa på partneringmodellen. Partnering används i
första hand i projekt som är svåra att definiera i tidiga skeden och
är vanligast med kunder där det finns en upparbetad relation sedan
tidigare. Miljö- och samhällsrelaterade frågor är en naturlig del
genom hela byggprocessen och genomsyrar alla delar av verksamheten
Kundnyttan med partnering är att modellen ger våra kunder större
möjligheter att hitta rätt lösningar samtidigt som den säkerställer
slutkostnaden tidigare i processen. Vi är med tidigt i processen och
projekten kan ibland ändras under den inledande fasen. Under slutet
av 2016 och början på 2017 projekterades några av våra projekt om.
Det innebar förskjutningar av byggstarter och i orderboken. Detta
medförde att resultatet för första kvartalet blev något svagare.
Partnering bygger på ömsesidigt förtroende och ett gemensamt ansvar
för att genomföra projektet. Att arbeta mot ett gemensamt mål med
kunden skapar en effektivare produktion och är stimulerande för våra
medarbetare. Vår fortsatt höga andel partneringprojekt, drygt 60
procent, av orderstocken är glädjande och helt i linje med vår
strategiska plan. Satsningen på vår nya organisation med en Vice VD
som fokuserar på entreprenadrörelsen känns rätt och vi har redan sett
positiva förändringar i arbetssätt och styrning av verksamheten
vilket bådar gott för framtiden. Rekryteringen av nya medarbetare
fortsätter med oförminskad hastighet och vi kommer att öka trycket på
den viktiga Uppsalamarknaden.

Inom entreprenadverksamheten har vi under slutet av 2016 och början av
2017 sett en växande orderstock med ett antal nya intressanta
projekt, företrädelsevis bostäder åt allmännyttan vilket vi har en
väl anpassad organisation för att utföra. Orderstocken var 1 616 Mkr
vid periodens utgång vilket är "all time high" i bolagets historia,
jämfört med 1 213 Mkr vid utgången av första kvartalet föregående år
och 1 465 Mkr vid 2016-års utgång. Nettoomsättningen sjönk till 290,2
Mkr första kvartalet jämfört med 325,3 Mkr föregående år. Det är vi
inte nöjda med. Det var förskjutningar i projektstarter som påverkade
vår omsättning negativt under kvartalet. Vårt tillväxtmål på
medellång sikt är att bibehålla en genomsnittlig årlig
försäljningstillväxt om 10-15 procent. Lönsamheten nådde inte upp
till vår förväntan. Det berodde dels på sena projektstarter, dels på
att några projekt slutfördes med relativt sett lägre marginaler. Vårt
lönsamhetsmål är att på medellång sikt leverera en EBIT-marginal om
fem procent. Arbetet med att införliva service och JUF i vårt nya
moderna verksamhetssystem är pågående och kommer underlätta arbetet
för medarbetarna genom tydligare struktur samtidigt som vi ökar
styrningen av verksamheten.

Byggmarknaden fortsätter att vara positiv, med en stor efterfrågan på
nya bostäder och samhällsfastigheter. ByggPartner står väl rustat för
att bidra i den utvecklingen. För att bäst ta vara på möjligheterna
så fokuserar vi på kunder som uppskattar vårt arbetssätt och delar
våra värderingar om hur projekt ska drivas. Vi kommer med sunt
förnuft från Dalarna och ser med tillförsikt framåt.

Falun den 23 maj 2017

Sverker Källgården

VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/delarsrapport-januari---mars-201...
http://mb.cision.com/Main/12954/2271870/678630.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.