Du är här

2017-05-23

Byggpartner: Kommuniké från årsstämma 2017 i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) samlades den 23
maj 2017 för årsstämma. Årsstämman ägde rum i konferenslokalen Cuprum
vid Falu Gruva på Gruvplatsen 1, Falun. Vid årsstämman fastställdes
koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för
räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade om vinstutdelning för
räkenskapsåret 2016 om 2,50 kronor per aktie samt att den 26 maj 2017
ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.

Till styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2018 omvaldes
Louise Nilsson, Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp och
Torsten

Josephson. Det noterades även att Mats Wellhardh och Johan Koch avböjt
omval. Vidare omvaldes Torsten Josephson som styrelsens ordförande
och Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med de större aktieägarnas förslag, att
arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med
sammanlagt 675 000 kronor, varav 175 000 kronor till styrelsens
ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga
styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Arvode till
bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades om principer för valberedningens tillsättning och
instruktion för valberedningen i enlighet med de större aktieägarnas
förslag samt om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på bolagets
med adress Brunnsgatan 38 i Borlänge och på Bolagets webbplats,
www.byggpartner.se.

Verkställande direktör föredrog framlagd årsredovisning och summerade
årets viktigaste händelser.

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i
Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet
inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de
marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad,
byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i
Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och Västerås.
ByggPartner har cirka 370 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder
kronor 2016. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier
och aktien handlas med kortnamn BYGGP.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/byggpartner/r/kommunike-fran-arsstamma-2017-i-...
http://mb.cision.com/Main/12954/2272453/678959.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.