Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

C-RAD AB – Delårsrapport januari – september 2017

ari – september 2017

C-RAD FÖRDUBBLAR ORDERSTOCKEN TILL 140 (68) MKR

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2017

KVARTALET JULI - SEPTEMBER 2017

· Orderingång: 55,5 (28,2) Mkr, +97%.

o Elekta, Nya Karolinska Solna, Sverige: 21 Mkr

o University Medical Center Freiburg, Tyskland: 7,8 Mkr

· Intäkter: 33,2 (22,5) Mkr, +48%.

· EBITDA: -0,3 (-6,4) Mkr.

· Rörelseresultat: -1,4 (-7,9) Mkr.

· Resultat per aktie: -0,05 (-0,29) kr.

· Positivt operativt kassaflöde om 10,0 (-13,9) MKr

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

C-RAD fortsätter att växa och kan även för det tredje kvartalet uppvisa en
ansenlig tillväxt av både orderingång och intäkter. Orderingången fördubblades
och intäkterna ökade med hela 48 procent jämfört med samma period föregående
år. Dessa resultat reflekterar den positiva trend vi nu ser och som kommer att
fortsätta att driva långsiktig tillväxt, i linje med vår strategi.

Utvecklingen av 2017 hittills har inneburit en tillväxt av orderingången om 103
procent, medan intäkterna har ökat med 64 procent. Detta vittnar om en
kontinuerligt ökande efterfrågan på C-RADs innovativa lösningar på marknaden
och stora möjligheter för bolaget.

EMEA-regionen uppvisade den största tillväxten avseende orderingång under
kvartalet med en ökning på över 300 procent jämfört med föregående år. Vi har
mottagit två stora ordrar från prestigefulla kunder med ett totalt värde på
över 29 Mkr - en order för Nya Karolinska Solna i Stockholm och en från
University Hospital i Freiburg, Tyskland. Ordern för det nybyggda
universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna – den största ordern i C-RADs
historia – innehåller både C-RADs högteknologiska ytskanningslösning liksom
andra produkter som C-RAD verkar som distributör för.

Orderboken uppgår till totalt 140 Mkr, varav omkring 100 Mkr för produkter och
40 Mkr för Life Cycle Business-tjänster (Service och support), en fördubbling
jämfört med föregående år. 80 procent av orderstocken för produkter realiseras
normalt sett som intäkter inom ett år, medan serviceavtal i genomsnitt löper
över fem år och 6,0 MKr förväntas intäktsföras inom de närmsta 12 månaderna.

Ökande intäkter, en hög bruttovinstmarginal om 59 procent och en stabil
kostnadsbild har tillsammans lett till en drastisk ökning av EBITDA jämfört med
samma period föregående år. Reultatet av våra investeringar i den
internationalla säljstyrkan och en strategisk tillväxt av
försäljningsorganisationen innebär också att vi har levererat ett positivt
operativt kassaflöde i det tredje kvartalet.

I September deltog C-RAD på the American Society for radiation Therapy and
Oncologys årlig konferens (ASTRO) i San Diego. Kunder fick på mässan möjlighet
att uppleva våra existerande produkter, men också få information om två nya
produkter som presenterades för första gången. cPatient är en teknologisk
innovation, ett optisk system som möjliggör patientidentifiering inför
behandling baserad på ansiktsigenkänning. Detta är ytterligare ett steg för att
öka säkerheten i behandlingen. Den andra produkten, cConnect, är en
onlineplattform för servicetjänster för att öka systemens driftstid med hjälp
av preventiv serviceanalys.

C-RADs utveckling under 2017 är mycket uppmuntrande. Framgången ger en positiv
signal om långsiktig efterfrågan, samtidigt som vi även fortsatt kan förvänta
oss volatilitet mellan kvartalen. Den pådrivande faktorn bakom denna utveckling
är en ökad medvetenhet om behovet av exakta patientpositioneringslösningar inom
strålterapin. Marknadens acceptans av C-RADs produkter och den positiva effekt
på behandlingskvalitén som de medför innebär att det är patienterna som gynnas
mest. C-RAD är i en mycket bra position och förser cancercentren med beprövad,
innovativ lösning som förbättrar cancervården, säger Tim Thurn, VD på C-RAD.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har
för närvarande 47 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning:
C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det
fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt
dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ
Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8:30 CET.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.