Du är här

2018-08-31

C Security: Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - juni 2018

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 330 (214)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -778 (-926)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -788 (-939)
· Resultatet per aktie var SEK -0,03 (-0,06)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -691 (-1041)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 587 (411)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 463 (-1 665)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -1 483 (-1 691)
· Resultatet per aktie var SEK -0,05 (-0,11)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -1 542 (-1 882)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Bolaget har skrivit kontrakt med en distributör i Storbritannien
och en i Finland samt avslutat samarbetet med distributören i Polen.

· Lagoon, en av världens ledande katamarantillverkare, har valt
C-pod som standardutrustning på en av sina nya båtmodeller. Förväntat
ordervärde under 2018 är ca 400 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Bolaget erhöll en mindre order på ett fleetsystem samt utrustning
från ett charterföretag i Guadeloupe, Västindien. Ordern är en viktig
referens för Bolagets fortsatta försäljningsarbete av fleetsystemet.

· Bolagets finska distributör lade en tilläggsorder efter mässan i
Finland och har totaltlagt order på ca 100 KSEK sedan start.

· Testtransaktioner genomfördes av kunder i Ryssland för att
säkerställa betalningsflödet i samarbetet med det Ryska
försäkringsbolaget OSK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· EU skickade tillbaka testbetalningarna till banken i Ryssland då
de ansåg att växelkursen varierat för mycket mellan de ryska
bankerna.

· Bolaget anställde en ny säljare med uppdrag att fokusera på den
Svenska marknaden med start i augusti.

VD HAR ORDET
I augusti började en ny säljare som skall fokusera på Sverige och öka
Bolagets närvaro ute hos återförsäljare och installatörer.

Den ökade försäljningen under kvartalet kom främst från en ökad
basförsäljning där en mindre del kom från samarbetet med den franska
båtförsäkringsförmedlaren Gras Savoye Yachting (GSY).
Försäljningsarbetet hos GSY tog längre tid att komma igång med än
planerat och som konsekvens var orderingången från GSY inte i linje
med vad vi förväntade oss i andra kvartalet. GSY är nu igång med
försäljningsarbetet och vi ser fram emot de kommande mässorna i
Frankrike med start i september.

Under det andra kvartalet genomfördes testbetalningar i samarbetet med
det ryska försäkringsbolaget OSK. Testbetalningar är
banktransaktioner från ett fåtal kunder hos OSK som genomförs för att
säkerställa att betalningsflödet fungerar innan OSK går ut till deras
samtliga båtförsäkringskunder. Ett fungerande betalningsflöde är en
förutsättning för att samarbetet skall träda i kraft. Flera
testbetalningar har genomförts sedan 2015 för att kontrollera att
samtliga villkor och regler hos myndigheter i Ryssland och EU har
varit uppfyllda. De testbetalningar som genomfördes under andra
kvartalet stoppades i EU och skickades tillbaka till banken i
Ryssland då myndigheterna i EU ansåg att växelkursen varierat för
mycket mellan de ryska bankerna.

De berörda instanserna anser nu att de har genomfört de nödvändiga
ändringarna som EU begärt och i början av september avser OSK och den
ryska banken att genomföra nya testbetalningar med förhoppning om att
dessa uppfyller EUs krav.

Bolaget väntar på ett flertal större affärer inklusive men inte
uteslutande, Lagoon, GSY samt OSK. Om Bolaget inte får en större
order i närtid kommer Bolaget ha ett kapitalbehov. Bolagets
huvudägare har åtagit sig att, om behov uppstår, låna Bolaget kapital
med syfte att förlänga tiden att motta order. Vid händelse av att de
större affärerna drar ut på tiden ytterligare kommer Bolaget att vara
i behov av kapitaltillskott.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till KSEK 330 (214)
motsvarande en ökning med 54%. Den ökade omsättning är främst driven
av en större produktförsäljning. Rörelseförlusten minskade för
perioden till KSEK -788 (-939) främst drivet av ökade intäkter från
produktförsäljningen.

Nu kraftsamlar vi för en händelserik höst där vi har som mål att
lansera två nya produkter samt säkerställa leverans mot större order.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-,
övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget
för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket
C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för
ett flertal olika fordonstyper.

Aktien
Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i C Security Systems till
30 270 192 stycken och antalet aktieägare till 822 stycken. Aktien
handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under
namnet C Security med ISIN-nummer SE0005991981.

Nästa rapport
C Security Systems utger sin kvartalsrapport 3 för 2018 den 30:e
november 2018. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

31 augusti 2018
C Security Systems AB
Styrelsen
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-for-c-security-syst...
http://mb.cision.com/Main/11642/2605211/900599.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.