Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

C Security: Delårsrapport för C Security Systems AB (publ) januari - september 2016

PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 227 (194)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -569 (-607)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -584 (-607)
· Resultatet per aktie var SEK -0,06 (-0,08)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -531 (-505)

PERIOD 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 712 (746)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 962 (-2 655)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -1 993 (-2 656)
· Resultatet per aktie var SEK -0,22 (-0,37)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -1 149 (-1 093)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Efter mässan i Paris är fyra franska båttilverkare intresserade av
att erbjuda C-pod. Två av dessa vill bygga in C-pod i utvalda
båtmodeller och två vill erbjuda C-pod som tillval.

· Två försäkringsbolag i Karibien kommer att erbjuda C-pod till sina
försäkringskunder. Kunderna får 10% rabatt på C-pod-systemet (exkl.
abonnemang) om de köper C-pod via försäkringsbolagen.

· C-pod ställdes ut på båtmässan i Vancouver, Kanada.
· Ryska staten beviljade C Security Systems försäkringspartner i
Ryssland ett utökat tillstånd för kortbetalningar till utlandet.
Tillståndet började gälla 2016-02-01 och förnyas automatiskt var
tredje månad under fem års tid.

· Bolaget har avslutat samarbetet med två distributörerna i Spanien
och Italien på grund av svag försäljning.

· Företaget uppgraderade sin servermiljö för att kunna erbjuda en
förbättrad tjänst.

· Bolaget har skrivit avtal med en ny distributör i Italien samt
skrivit avtal med en distributör i Kanada.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Vid bolagets årsstämma den 26 april 2016 bemyndigades styrelsen
genomföra nyemission. Styrelseledamot Joakim Primén avböjde omval och
till ny styrelseledamot valdes Magnus Söderberg.

· Bolaget har tillsammans med den ryska försäkringspartnern och en
av Rysslands största banker anordnat "öppet hus" i 16 städer för
försäkringsbolagets kunder. Skälet är att kunderna skall känna sig
bekväma med att ge ut nödvändig personlig information för att kunna
göra utländska kortbetalningar.

· Tillsammans med det ryska försäkringsbolaget och Bolagets ryska
distributör gick Bolaget vidare med en alternativ plan för att lösa
betalningarna. Parterna ansökte om tillstånd för att kunderna skall
få betala via banktransaktioner till dess att korttransaktioner
fungerar.

· Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista maj som
visade att det egna kapitalet var intakt. Kontrollbalansräkningen har
varit föremål för revisorns granskning och styrelsen följer upp
resultat och ställning till dess att bolagets kapitalisering har
stabiliserats.

· Ett av två försäkringsbolag i Karibien började marknadsföra C-pod
till sina försäkringskunder. Kunderna får 10% rabatt på
C-pod-systemet (exkl. abonnemang) om de köper C-pod via
försäkringsbolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Tillståndet avseende banktransaktioner beviljades till och med i
mitten på november 2016. Betalningar via banktransaktioner har varit
lyckade till det ryska försäkringsbolaget men inte till Bolaget samt
dess distributör Armada.

· Bolaget har skrivit avtal med en ny distributör i Storbritannien.
· C-pod uppmärksammas av det Washington DC baserade Stimson centret
för att bekämpa olagligt fiske på www.secureoceans.org/stories.

· Bolaget närvarade och ställde ut C-pod på mässan i Cannes och La
Rochelle i Frankrike.

· Två franska båttillverkare väljer att installera C-pod i varsin
båtmodell redan vid tillverkningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Huvudägarna i C Security Systems AB har skrivit ett Letter of
Intent om att skapa ett dotterbolag till Bolaget tillsammans med
Stein Revelsby.

· Med stöd av bemyndigandet lämnat vid årsstämma den 26 april 2016,
beslutade styrelsen att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 3,6 MSEK.

VD HAR ORDET

Under hösten sker merparten av införsäljningen inför kommande
båtsäsong. Det är många mässor i Europa och Nordamerika fram till
februari månad och startskottet går i början på september. Bolaget
har under det tredje kvartalet varit närvarande på båtmässorna i
Cannes och La Rochelle och kommer även att ställa ut på METS i
Amsterdam som är världens största mässa av utrustning, material och
system för den internationella marina fritidssektorn. Resultatet från
båtmässorna i Cannes och La Rochelle var främst att Bolaget fick nya
kontakter av intresserade försäkringsbolag och marinor.

Under tredje kvartalet har arbetet med att lösa de ryska betalningarna
fortsatt. Efter att korttransaktioner inte fungerade i våras ansökte
C Security Systems och våra partners i Ryssland om tillstånd för
banktransaktioner. Under tredje kvartalet förlängdes tillståndet från
finansdepartementet avseende banktransaktioner till och med i mitten
på november 2016. Banktransaktionerna fungerar ännu inte på grund av
att polismyndigheten drar ut på tiden att utfärda ett tillstånd.
Lösningen för korttransaktioner har nu byggts om och tester kommer
att genomföras i november/december 2016. Det ryska försäkringsbolaget
har börjat sälja C-pod som en obligatorisk del i sina båtförsäkringar
sedan i våras och hittills har hundratals kunder betalat. Betalningar
via banktransaktioner har varit lyckade till det ryska
försäkringsbolaget men inte till C Security Systems och vår
distributör Armada.

På grund av de långa ledtiderna i de nuvarande affärerna vill Bolaget
komplettera försäljningsstrategin med att även gå mot mindre affärer
med kortare ledtider. Ett steg i detta är att komplettera
produktportföljen med ett enklare och billigare system som riktar sig
till kunder med lägre krav på systemets funktioner. I och med detta
kommer vi även att komplettera säljstrategin med att bearbeta Norden
hårdare, rikta in oss på återförsäljare, varv och båtklubbar samt
börja bearbeta nya segment. Vi anser att denna strategi kommer att
kräva en förstärkning av vår säljorganisation då vi behöver en högre
närvaro hos återförsäljare och möjlighet att göra fler kundbesök.
Detta är anledningen till att Bolaget vill genomföra en nyemissionen
om 3,6 MSEK. Huvuddelen av emissionslikviden från den förestående
nyemissionen avses investeras i inköp av ett nytt söksystem samt i
att stärka upp försäljningsorganisationen.

Omsättningen minskade jämfört med fjolåret till KSEK 712 (746). Den
lägre omsättningen beror främst på en lägre försäljning av produkter.
Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista maj som
har granskats av revisorn och som visade att det egna kapitalet
överstiger 50% av aktiekapitalet. Bolaget har latenta tillgångar i
varulager och förskottsinbetalda abonnemang som ökar det egna
kapitalet med ca KSEK 900. Styrelsen följer upp resultat och
ställning till dess att bolagets kapitalisering har stabiliserats.
Rörelseresultatet förbättrades till KSEK -1 962 (-2 655) främst
drivet av att Bolaget inte längre utnyttjar förbetald media i
dagspress.

Magnus Söderberg, VD

C Security Systems AB (publ)

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och
övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och
marknadsförs under varumärket "C-Pod" och är främst avsedd för
fritidsbåtar.

Aktien
Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i C Security Systems
till 9 081 058 stycken och antalet aktieägare till 330 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C
Security med ISIN-nummer SE0005991981.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-for-c-security-syst...
http://mb.cision.com/Main/11642/2115320/584819.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.