Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

C Security: Delårsrapport januari - juni 2016

PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2016

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 263 (291)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -635 (-1261)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -652 (-1261)
· Resultatet per aktie var SEK -0,07 (-0,17)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -954 (-714)

PERIOD 1 JANUARI - 30 JUNI 2016

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 484 (552)
· Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 393 (-2 048)
· Resultatet före skatt uppgick till KSEK -1 409 (-2 049)
· Resultatet per aktie var SEK -0,16 (-0,28)
· Kassaflödet uppgick till KSEK -618 (-589)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Efter mässan i Paris är fyra franska båttilverkare intresserade av
att erbjuda C-pod. Två av dessa vill bygga in C-pod i utvalda
båtmodeller och två vill erbjuda C-pod som tillval.

· Två försäkringsbolag i Karibien kommer att erbjuda C-pod till sina
försäkringskunder. Kunderna får 10% rabatt på C-pod-systemet (exkl.
abonnemang) om de köper C-pod via försäkringsbolagen.

· C-pod ställdes ut på båtmässan i Vancouver, Kanada.
· Ryska staten beviljade C Security Systems försäkringspartner i
Ryssland ett utökat tillstånd för kortbetalningar till utlandet.
Tillståndet började gälla 2016-02-01 och förnyas automatiskt var
tredje månad under fem års tid.

· Bolaget har avslutat samarbetet med två distributörerna i Spanien
och Italien på grund av svag försäljning.

· Företaget uppgraderade sin servermiljö för att kunna erbjuda en
förbättrad tjänst.

· Bolaget har skrivit avtal med en ny distributör i Italien samt
skrivit avtal med en distributör i Kanada.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· Vid bolagets årsstämma den 26 april 2016 bemyndigades styrelsen
genomföra nyemission. Styrelseledamot Joakim Primén avböjde omval och
till ny styrelseledamot valdes Magnus Söderberg.

· Bolaget har tillsammans med den ryska försäkringspartnern och en
av Rysslands största banker anordnat "öppet hus" i 16 städer för
försäkringsbolagets kunder. Skälet är att kunderna skall känna sig
bekväma med att ge ut nödvändig personlig information för att kunna
göra utländska kortbetalningar.

· Tillsammans med det ryska försäkringsbolaget och Bolagets ryska
distributör gick Bolaget vidare med en alternativ plan för att lösa
betalningarna. Parterna ansökte om tillstånd för att kunderna skall
få betala via banktransaktioner till dess att korttransaktioner
fungerar.

· Bolaget lät uppföra en kontrollbalansräkning per den sista maj som
visade att det egna kapitalet var intakt. Kontrollbalansräkningen har
varit föremål för revisorns granskning och styrelsen följer upp
resultat och ställning till dess att bolagets kapitalisering har
stabiliserats.

· Ett av två försäkringsbolag i Karibien började marknadsföra C-pod
till sina försäkringskunder. Kunderna får 10% rabatt på
C-pod-systemet (exkl. abonnemang) om de köper C-pod via
försäkringsbolagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Tillståndet avseende banktransaktioner beviljades till och med i
mitten på november 2016. Betalningar via banktransaktioner har varit
lyckade till det ryska försäkringsbolaget men inte till Bolaget samt
dess distributör Armada.

· Bolaget har skrivit avtal med en ny distributör i Storbritannien.
VD HAR ORDET

Affären med det ryska försäkringsbolaget har fortsatt att vara i fokus
för Bolaget. Arbetet som har pågått sedan början av året har handlat
om att få betalningarna att fungera. Sedan i februari har Bolaget
alla nödvändiga tillstånd för kortbetalningar med avseende på
beloppsgränser och utförsel av kapital från Ryssland.
Finansministeriet har ett filter som efter mycket arbete visade sig
vara omöjligt att få att fungera med kortbetalningar. Filtret behöver
byggas om vilket kommer att ta tid.

Under det andra kvartalet beslutade vi att gå vidare med en alternativ
plan för att lösa betalningarna. Det ryska försäkringsbolaget, C
Security Systems samt vår distributör Armada ansökte om tillstånd för
att kunderna skall få betala via banktransaktioner till dess att
korttransaktioner fungerar. Parterna blev beviljade tillståndet som
gäller till i början på november 2016 och den 1 juli genomfördes den
första banktransaktionen. Betalningarna har gått bra till det ryska
försäkringsbolaget men har stoppats av polismyndigheten till bolagets
distributör Armada och C Security Systems. Försäkringsbolaget och
Armada har träffat och överlämnat de dokument som polismyndigheten
ville kontrollera. Sedan den 1 juli har flera hundra kunder genomfört
betalningar. Efter klartecken från polismyndigheten är det Bolagets
förhoppning att utlandstransaktionerna kort därefter skall nå
Bolagets svenska konto.

Det ryska försäkringsbolaget är ett kooperativ bestående av drygt 100
stycken försäkringsbolag och har tusentals kunder som kan komma att
omfattas av C-pod-lösningen.

De större projekten i Europa och Karibien drar ut på tiden men är
fortfarande aktuella. Vi vet i dagsläget inte när vi kan förvänta oss
ett avslut men vi har en kontinuerlig dialog med kunderna. Ett av
försäkringsbolagen i Karibien som Bolaget nyligen ingick ett
samarbete med har börjat marknadsföra C-pod mot sina kunder men det
är för tidigt att säga hur C-pod har mottagits. Karibien är en mycket
intressant marknad då den är populär hos amerikanare. Pirater är ett
förekommande problem som aktualiserar säkerhet ombord samt att deras
båtsäsong kan bidra till att jämna ut vår säsongsbetonade försäljning
över året.

Omsättningen första halvåret minskade jämfört med fjolåret till KSEK
484 (552). Den lägre omsättningen beror främst på en lägre
försäljning av produkter. Bolaget lät uppföra en
kontrollbalansräkning per den sista maj som har granskats av revisorn
och som visade att det egna kapitalet var intakt. Bolaget har latenta
tillgångar i varulager och förskottsinbetalda abonnemang som ökar det
egna kapitalet med ca KSEK 600. Styrelsen följer upp resultat och
ställning till dess att bolagets kapitalisering har stabiliserats. Om
ingen utav de större affärerna materialiseras kommer Bolaget att vara
i behov av ett kapitaltillskott under hösten. Rörelseresultatet
minskade till KSEK -1 393 (-2 048) främst drivet av att Bolaget inte
längre utnyttjar förbetald media i dagspress.

Magnus Söderberg
VD, C Security Systems AB (publ)

Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och
övervakningssystem för den globala båtmarknaden. Produkten säljs och
marknadsförs under varumärket "C-Pod" och är främst avsedd för
fritidsbåtar.

Aktien
Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i C Security Systems till
9 081 058 stycken och antalet aktieägare till 320 stycken.

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på AktieTorget under namnet C
Security med ISIN-nummer SE0005991981.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/c-security/r/delarsrapport-januari---juni-2016...
http://mb.cision.com/Main/11642/2065999/553965.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.