Du är här

2018-08-06

Calliditas Therapeutics: Det 15:e internationella symposiet om IgA-nefropati accepterar Calliditas Therapeutics abstracts

Calliditas Therapeutics AB (publ) ("Calliditas") aviserade idag att
fem abstracts knutna till bolagets framgångsrika Fas 2b-studie
NEFIGAN har accepterats av International IgA Nephropathy
Network-konferensen (IIgANN) i Buenos Aries, Argentina, den 27-29
september 2018.

De nya resultaten är från undersökande analyser och förlängda post
hoc-analyser av den randomiserade, dubbelblind-kontrollerade fas
2b-studien NEFIGAN, som Calliditas utförde med 149 patienter med
IgA-nefropati (IgAN) som riskerar att utveckla njursvikt. År 2017
publicerades de primära resultaten från nio månaders behandling med
antingen Nefecon eller placebo i tidskriften The Lancet. De visade på
signifikant effekt vad gäller minskning av proteinuri och
stabilisering av njurfunktionen, samt att behandlingen var säker och
tolerabel för patienterna. NEFIGAN-studien stöder starkt tesen att
den lokala behandlingen av det mukosala immunsystemet i GI-kanalen
med budesonid är effektiv för att minska njurläckage och förhindra
förlust av njurfunktion.

Följande abstracts har accepterats för den 15:e IIgANN-konferensen:

· Titel: Extent of segmental glomerulosclerosis in IgA nephropathy
is associated with the level of eGFR response to TRF-budesonide
(Nefecon)

Författare: Maria Soares, Andrew Stone, Jonathan Barratt och Ian
Roberts

· Titel: Treatment of IgA nephropathy with Nefecon, a
targeted-release formulation of budesonide - extended posthoc results
from the Nefigan trial

Författare: Bengt Fellström, Jonathan Barratt, Jürgen Floege m fl, på
uppdrag av NEFIGAN-forskarna

· Titel: Targeted Release-Budesonide modifies mucosal IgA responses
and possibly gut permeability in IgA nephropathy

Författare: Masahiro Muto, Jasraj Bhachu, Jeremy Brown, Karen
Molyneux, Rosanna Coppo och Jonathan Barratt

· Titel: Targeted Release-Budesonide modifies circulating IgA-IgG
immune complex levels and levels of poorly O-galactosylated IgA in
IgAN

Författare: Jasraj Bhachu, Katrin Scionti, Masahiro Muto, Karen
Molyneux och Jonathan Barratt

· Titel: Nefecon, an oral disease modifying treatment for
progressive IgA nephropathy. The strategy behind developing
proteinuria as surrogate endpoint for accelerated approval

Författare: Johan Häggblad, Ann-Kristin Myde och Jens Kristensen
Samtliga abstracts och sammandrag av sessionerna kommer att publiceras
i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Kidney Diseases.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 6 augusti 2018 kl.08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Widell, Informationschef
Epost: mikael.widell@calliditas.com
Telefon: 0703 11 99 60

Om Calliditas
Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i
kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering
optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett
målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd
för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen
IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon
genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Bolaget är
noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: CALTX). Besök www.calliditas.com
för ytterligare information.

Om Nefecon
Nefecon är en potentiell behandling för patienter med IgAN som
riskerar att utveckla njursvikt. Det är en patenterad oral
formulering som frisätter den aktiva substansen budesonid till
målområdet i den nedre delen av tunntarmen (ileum), där de så kallade
Peyer's Patches finns. Det är inom detta område som merparten av de
B-celler som producerar IgA-antikroppar finns. Genom att Nefecon har
en riktad frisättning minskar risken för biverkningar avsevärt
jämfört med systemisk behandling med höga doser av steroider,
samtidigt som man optimerar den effektiva dosnivån av läkemedlet där
det krävs. Budesonid har använts för att behandla patienter med
astma, inflammatorisk tarmsjukdom och allergisk rinit i över 35 år.
Det bryts ned snabbt efter att ha gått in i cirkulationssystemet,
vilket gör den idealisk för läkemedel som Nefecon, eftersom lokal
leverans till sjukdomsvävnad minimerar de systemiska effekterna som
noteras med andra kortikosteroider.

Nefecon har fått särläkemedelsstatus för IgAN av amerikanska Food and
Drug Administration (FDA) och European Medicines Agency (EMA).

Om IIgANN
International IgA Nephropathy Network (IIgANN) grundades år 2000 med
utgångspunkt från The International IgA Nephropathy Club som startade
1987. Syftet med IIgANN var att öka medvetenheten om sjukdomen
eftersom den kliniska effekten av IgAN underskattades av nefrologer
och allmänläkare i många länder. Årets IIgANN-möte kommer också att
markera 50-årsdagen av den första beskrivningen av IgAN av Dr. J
Berger och Dr. N. Hinglais 1968. Cirka 175 deltagare förväntas vid
detta globala möte med fokus endast på IgAN.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/det-15-e-internation...
http://mb.cision.com/Main/16574/2585534/886287.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.