Du är här

2018-07-12

Calliditas Therapeutics: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG,
JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.
PRESSMEDDELANDE                                                      
                                         Stockholm, 12 juli 2018

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Calliditas Therapeutics AB
(publ):s ("Calliditas" eller "Bolaget") aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av
nyemitterade aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie möjlighet, i
egenskap av Sole Global Coordinator, att genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq
Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att
genomföras när som helst under perioden som började på första dagen
för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och avslutas senast
30 kalenderdagar därefter. Sole Global Coordinator har dock ingen
skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen
garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering,
om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan
förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att
genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i
Erbjudandet.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Sole Global
Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30
kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på
Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 2 166 666 aktier,
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som
omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i
Erbjudandet, det vill säga 45 SEK, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Carnegie har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt
nedan. Kontaktperson på Carnegie är Magnus Andersson (tel: 08- 5886
8800).

+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------------------+
|Emittent: |Calliditas Therapeutics AB (publ) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0010441584) |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |14 444 444 |
+-----------------------+----------------------------------+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+-----------------------+----------------------------------+
|Ticker: |CALTX |
+-----------------------+----------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Carnegie Investment Bank AB (publ)|
+-----------------------+----------------------------------+

+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats|
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-07-03|293 047 |45,00 |45,00 |45,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-07-04|188 728 |45,00 |44,90 |44,9882 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-07-05|19 514 |45,00 |45,00 |45,0000 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+
|2018-07-06|20 365 |45,00 |44,95 |44,9991 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+------------+

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

www.calliditas.se

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
juli 2018, kl. 18.00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller
skickas till,Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får
därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller
omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt
i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har
lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").
Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta
pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda
prospekt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/meddelande-om-stabil...
http://mb.cision.com/Main/16574/2574559/877730.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.