Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Camanio Care AB: Analyst Group: Aktieanalys på Camanio Care - Plattformen Vital förväntas bidra starkt till ökad förs...

Investeringsviljan för ny välfärdsteknik blir allt högre och idag
värderas Camanio Care till ca 20 MSEK på en marknad som står inför en
potentiellt exponentiell tillväxtfas. Förvärvet av VITAL möjliggör en
attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter och
stabilare kassaflöden. I ett Base scenario prognostiseras
omsättningen öka successivt under kommande år och baserat på en
relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett fundamentalt
nuvärde per aktie om 2,0 kr.

För fullständig analys läs här:
http://analystgroup.se/analysis/camanio-care-q4-18/

Har under året etablerat två affärsben

Under 2018 har Camanio Care etablerat två tydliga affärsben: dels
traditionella intäkter från försäljning av produkter (BikeAround,
Bestic, Giraff etc.), dels via förvärvet av VITAL som öppnar upp
möjligheten för återkommande intäkter baserat på antal brukare och
tjänster. Teknikmässigt ska Camanio Care fortsatt ligga i framkant
där det kan nämnas att Vinnova under Q4-18 beviljade en finansiering
om 0,7 MSEK för Camanio Cares satsning på 5G för uppkopplad
välfärdsteknik.

Ökad acceptansgrad för välfärdsteknik under 2018

Under Q4-18 uppgick Camanio Cares nettoförsäljning till ca 4,2 MSEK,
motsvarande en tillväxt om ca 130 % mot jämförbart kvartal 2017. Den
primära drivaren till försäljningsökningen är att Camanio Care ser en
ökande efterfråga på sina lösningar, samt en ökad investeringsvilja
hos svenska kommuner. Det är tydligt att svenska kommuner i allt
högre grad ökar investeringstakten i välfärdsteknik.

VITAL-erbjudandet är viktigt för att stärka kassaflödet

Genom VITAL:s plattform kan olika produkter och tjänster kopplas
samman och upp mot "molnet". Camanio Care kan även integrera data
genom en hälsohubb som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och
sensorer i hemmet för att sedan leverera data till vården för
patienter med kroniska sjukdomar. Dessa förutsättningar skapar en
helt ny typ av affärs- och intäktsmodell för Camanio Care, en modell
vi bedömer bidrar till bättre kassaflöden.

Risken bedöms fortsatt vara den finansiella situationen och
likviditeten i aktien

Idag är resultatet negativt och försäljningen, om än växande, är ännu
relativt låg. Vid utgången av Q4-18 uppgick kassan till 2,5 MSEK.
Camanio Care kommer genomföra en nyemission senast under april 2019,
och har nyligen blivit flyttade till observationslistan till följd av
rådande finansiella situation. Det i sin tur anser vi höjer den
aktiespecifika risken och således motiverar en högre
värderingsrabatt. Vi väljer att idag sänka vårt värderingsintervall,
där vi sänker vårt Base scenario från 3,5 kr per aktie till 2,0 kr
per aktie.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Camanio Care. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/analyst-group--aktieanalys-...
https://mb.cision.com/Main/15509/2755742/1001617.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.