Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Camanio Care AB: Camanio Care skriver avtal med Flextronics angående distribution av innovativ e-hälso hub

Camanio Care AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med
Flextronics Telecom Systems Ltd. California för en prisbelönt
innovativ hälsohub, Flex IOT compute engine, som drivs av Intels
Health Application Platform (HAP). Camanio stärker därmed sin
position som leverantör av vård- och omsorgslösningar för hemmet.

Produkten är en kommunikationsutrustning för säker kommunikation av
hälsodata, från hemmet vidare till sjukvården. Produkten kopplar ihop
olika medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet via Bluetooth,
Wi-fi samt möjlighet till Z-wave, för att sedan på ett säkert sätt
skicka data till journalsystem eller andra verksamhetssystem inom
sjukvården.

- Det här ligger helt i linje med Camanio Cares strategi att vara ledande inom vård och omsorg i hemmet. Genom att integrera den här produkten i Camanios Vital Smart Care plattform samt med andra hälsoprodukter och sensorer kan Camanio nu ta steget mot att leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar i hemmet. Vi säkerställer nu datainsamling för vård och omsorg i hemmet för vidareförmedling till våra partners. Vår position stärks väsentligt i och med detta distributionsavtal, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care AB.

Den unika routern uppfyller den internationella standarden CONTINUA[1]
(http://#_ftn1), ett initiativ som reglerar hur medicinsk utrustning
ska kommunicera, något som underlättar för säker kommunikation mellan
medicintekniska produkter och exv. journalsystem. Fördelen med att
använda en specifik router för kommunikation, som är anpassad
tillhälsodata, jämfört med en vanlig mobiltelefon, är att data som
skickas med en mobiltelefon måste valideras vid varje ny
systemuppdatering eller ny telefonmodell enligt medicinsk standard.
Varje validering är mycket tidskrävande vilket man kan undvika genom
att använda en dedikerad hälsohub.

Vården flyttar hem

Hälso- och sjukvård får en allt mer självklar plats i våra hem.
Människor föredrar ofta hemmets trygga väggar framför
vårdinstitutioner - även vid sjukdom. Det finns tydliga ekonomiska
fördelar med att satsa på vård i hemmet framför institutionell vård.
Kostnaden för vård av äldre är betydligt högre vid institutionell
vård än vid vård i hemmet.

Människor som lider av kroniska sjukdomar som KOL (Kronisk Obstruktiv
Lungsjukdom), hjärtsvikt, diabetes m.fl. är en betydande och mycket
resurskrävande del vården. Olika beräkningar visar på att 70-80% av
vårdproduktionen konsumeras av denna grupp, och i och med att andelen
äldre ökar, och eftersom andelen kroniska sjukdomar är störst bland
äldre, kommer det att ställas krav på ökad vårdproduktion i hemmet.
Vård på distans, eller snarare vård i hemmet, underlättas av att mer
frekvent och säkrare kunna genomföra mätningar och uppföljningar
hemma. En lösning där patienten till större del deltar i vården, och
bland annat skickar mätdata till vården. Detta minimerar behovet av
onödiga resor för besök i primärvården, tidig detektion av kroniska
sjukdomsförlopp, samtidigt som patienten kan känna sig trygg och få
den uppföljning som behövs i hemmet.

[2] (http://#_ftn2)

En studie från 2015 visade en reduktion på 50% av återinskrivningar på
sjukhus inom 30 dagar för patienter som fick hjälp av vårdlösningar
på distans. Vård på distans innefattar vård som sker utanför en
klinik eller sjukhus, vanligast i hemmet. År 2015 vårdades ca fem
miljoner människor i världen på distans, ett antal som har stigit med
51% från föregående år, vilket enligt en rapport från Berg Insight
visar på en stark uppåtgående trend. Camanio Care har en unik
position på marknaden för att fånga ett maximalt värde av den
omställning som sker inom hälso- och sjukvård.

Camanio kan erbjuda attraktiv produktpaketering

Det Camanio avser erbjuda marknaden framöver är en paketering av
vanliga medicintekniska produkter som tillsammans med den medicinska
routern bildar en attraktiv lösning för den hårdvara som användas av
patienter med kroniska sjukdomar såsom övervikt, hjärtsvikt, diabetes
och KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Det finns också intressanta
synergier genom integration med VITAL Smart Care plattform.
Produktpaketen kommer sedan riktas mot primärvården i samarbete med
partners som redan idag arbetar som tjänsteleverantörer mot vården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa
lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget
erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik,
hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™,
Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och
digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande
behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.
Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett
dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien,
Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska
länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 september 2018.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) https://www.pchalliance.org/

[2] (http://#_ftnref2)
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution-br...

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care-skriver-avtal-m...
http://mb.cision.com/Main/15509/2619328/910108.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.