Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

Camanio Care AB: Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22%

Camanio Care, som utvecklar och säljer robotik och Augmented
Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, tillförs ca 12,7 MSEK
genom den företrädesemission och överteckningsemission som
offentliggjordes den 12 maj 2017. Teckningsperioden pågick från den
24 maj 2017 till den 7 juni 2017 och teckningsgraden uppgick till
122%. Teckningskursen var 3 SEK per aktie.

Mot bakgrund av att företrädesemissionen övertecknats har styrelsen
beslutat att nyttja övertecknings-emissionen, vilket möjliggör full
tilldelning till alla tecknare.

Totalt tillförs bolaget 12 709 407 SEK, före administrativa
emissionskostnader vilka uppgår till ca 0,3 MSEK. Bolaget har inga
kostnader kopplade till emissionsgarantier eller
kapitalanskaffningsrådgivare, således har kostnaderna hållits nere
avsevärt och representerar totalt endast 2,5% av emissionslikviden.

- Det positiva utfallet av denna offensiva emission gör att vi kan
accelerera expansionen till framförallt Kina, men också USA, där vi
bedömer att både behovet och intresset för våra produkter är stort,
säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care. Vi är väldigt nöjda
med resultatet av emissionen, som inte bara övertecknades utan också
genomfördes över rådande bolagsvärdering.

Genom emissionen träder bolagets nya kinesiska samarbetspartner
Zhongrui Funing Robotics ("ZFR") in som storägare och strategisk
partner inför Camanio Cares etablering i Kina. Efter emissionen äger
ZFR 16,4 % av aktierna i Camanio Care.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 693 766,60
SEK genom emission av 3 468 833 aktier. 1 356 411 aktier tecknades
med företräde, varav 1 031 559 aktier tecknades genom kvittning av
fordran, samt 324 852 aktier genom kontant betalning. 2 112 422
aktier tecknades utan företräde mot kontant betalning.
Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med
ytterligare 153 527,20 SEK genom emission av 767 636 aktier, varav
750 969 aktier tecknades mot kontant betalning och 16 667 aktier
genom kvittning av fordran.

Totalt uppgår bolagets aktiekapital efter båda emissionerna till 2 928
594,00 SEK. Bolagets totala antal aktier blir 14 642 970.

Om Zhongrui Funing Robotics

Zhongrui Funing Robotics (ZFR) är ett kinesiskt företag baserat i
Shenyang, med fokus på robotteknik som samspelar med människan.
Huvudägarna till ZFR är affärskvinnan Liu Qian och staden Shenyang i
norra Kina. Liu Qian är en framgångsrik entreprenör med bakgrund i
energisektorn som har bra förbindelser inom både sjukvårdssektorn och
robotikbranschen i Kina. Företaget har kontor i både Shenyang och
Beijing. http://zrfnrobotics.com/

Ökat fokus från Asien

Enligt en färsk rapport från GP Bullhound "Asian Horizons" (publicerad
i juni 2017), som analyserar de ökade kontakterna och investeringarna
mellan europeiska och asiatiska tekniksektorn, konstateras;
"Asiatiska förvärv av europeiska teknikföretag har mer än fördubblats
mellan 2014 och 2016……och affärsvärdet har ökat 30 gånger till 50,4
miljarder USD."[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom
robotik, augmented reality och uppkopplade tjänster som fokuserar på
människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar
kvalitet på områdena aktivering, måltid, säkerhet och kommunikation,
exempelvis jDome BikeAround, Giraff och Bestic. Camanio Care har idag
huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina,
Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike,
Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1)
https://www.gpbullhound.com/research/asian-horizons/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-cares-foretradesemis...
http://mb.cision.com/Main/15509/2287222/687360.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.