Du är här

2017-08-25

Camanio Care AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets
hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta
pressmeddelande.

Sammanfattning

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte
annat anges. Jämförelsesiffrorna för nyckeltalen som avser koncernens
resultat och resultaträkningen avser moderbolaget Camanio Care AB
(f.d. Brighter Two AB) då dotterföretaget Bestic AB förvärvades i
oktober 2016 och bolaget därför fram till sista kvartalet 2016 inte
var en koncern.

1 APRIL - 30 JUNI 2017

· Nettoomsättningen för perioden har uppgått till 2 316 tkr (428
tkr)

· Rörelseresultat är -4 008 tkr (-376 tkr)
· Resultat efter finansiella poster är -4 029 tkr (-396 tkr)
· Resultat per aktie -33 öre (-8 öre)
· Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 21 919 tkr
(2016-12-31; 22 398 tkr)

· Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 817 tkr
(2016-12-31; 6 701 tkr). Likviditeten uppgick till 286 % (2016-12-31;
296 %).

· Soliditeten uppgår till 77% (2016-12-31; 76%)
· Antal aktier vid periodens utgång var 14 642 970 st (2016-12-31;
10 315 592 st). Av dessa avser 4 236 469 st aktier som har tecknats i
den pågående nyemissionen men som ännu inte är registrerade hos
Bolagsverket. Antal registrerade aktier uppgick vid periodens slut
till 10 406 501 st.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 985 tkr (567
tkr)

· Rörelseresultatet är -8 014 tkr (-1 320 tkr)
· Resultat efter finansiella poster är -8 063 tkr (-1 369 tkr)
· Resultat per aktie -72 öre (-28 öre)
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· 12 april | Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff -
möjliggör virtuella besök hos äldre och funktionshindrade av
sjukvården, hemtjänst eller anhöriga.

· 17 april | Camanio Care är ett av två svenska Robotikföretag som
är inbjudna att delta i Maritime Silk Road Expo i Kina.

· 27 april | Camanio Care inleder ett samarbete och undertecknar ett
Letter of Intent (LOI) med det kinesiska bolaget Zhongrui Funing
Robotics gällande försäljning och produktion i Kina.

· 1 maj | Camanio Care flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i
Danvikstull, Stockholm.

· 2 maj | Camanio Care sluter försäljningsavtal med distributör i
Hongkong.

· 8 maj | Camanio Care anställer en Teknisk utvecklingschef.
· 12 maj | Camanio Care ökar expansionstakten och genomför
nyemission.

· 7 juni | Camanio Care inleder ett samarbete med den amerikanska
rehab-organisationen On With Life

· 13 juni | Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22 % -
tar in 12,7 MSEK och får en ny kinesisk storägare med bolagets
kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 5 juli | Camanio Cares rekryterar Sälj-och Marknadsdirektör med
gedigen branscherfarenhet av internationell försäljning.

VD har ordet

Det senaste halvåret har på flera sätt varit en intensiv period som
präglats av såväl rent bolagsmässiga förändringar som viktiga
framsteg i fråga om nya samarbeten och avtal. Introduktionen på
AktieTorget under slutet av första kvartalet blev startskottet för en
ny spännande resa där bolagets globala ambitioner fått större utrymme
att växa och ta form. Kort efter listningen inleddes bland annat ett
samarbete med det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics (ZFR)
inför vår expansion till Kina. Detta är en mycket viktig milstolpe
för bolaget och vi ser nu fram emot att etablera oss i den kinesiska
regionen där behovet av våra produkter och lösningar bedöms vara
mycket stort och snabbt växande de kommande åren. Under perioden har
vi även inlett flera affärs- och forskningssamarbeten i USA, Japan
och Australien, samt inte minst tagit en pole position inom den
digitala omsorgen genom förvärvet av Giraff Technologies. Därtill har
det under perioden även skett en kompetensförstärkning inom bolagets
ledning i form av en ny Teknisk utvecklingschef.

Några av kvartalets viktigaste aktiviteter har varit förberedelserna
inför expansionen till Kina - som framförallt sker tillsammans med
vår nya kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics. Även om en stor
del av världens befolkning generellt sett åldras, har andelen äldre i
Kina ökat särskilt snabbt de senaste decennierna, vilket gör att
potentialen för Camanio Care i regionen är väldigt stor utifrån ett
demografiskt och socialt perspektiv. Intresset för både robotik och
ny teknik i Kina, och Asien generellt, är som bekant också stort
vilket tillför ett än mer gynnsamt försäljningsklimat.

Framöver förväntas antalet medborgare i Kina över 60 år öka från
dagens ca 220 miljoner till uppemot 500 miljoner år 2050.
Utvecklingen har lett till att landets sjukvård och äldreomsorg står
inför stora utmaningar och för att klara av att hantera situationen
är äldrevård en av få sektorer i landet där utländska investeringar
uppmuntras. Kunskapsöverföring ses som ett sätt att påskynda
etableringen av nya lösningar som kan gynna landet.

Förvärvet av Giraff, som genomfördes under april, var ett viktigt steg
i bolagets långsiktiga strategi givet de synergieffekter en bredare
produktportfölj tillför. Men förvärvet innebär också att vi blir en
betydande aktör i framtida europeisk robotik- och AI-utveckling då
Giraff utgör en viktig del i EU-projektet MoveCare. Camanio
samarbetar i dagsläget med 22 universitet över hela världen och vi
känner oss väldigt stolta och glada över det intresse som akademin
visar för våra nuvarande och kommande produkter.

Genom den nyemission som genomfördes under juni stärkte Camanio Care
sin finansiella ställning med ca 12,7 MSEK vilket innebär att bolaget
nu kan accelerera expansionen till framförallt Kina. Vår nya partner
och storägare ZFR, som investerade drygt 7 MSEK genom emissionen,
besitter stor kunskap om robotikmarknaden i Kina och blir en viktig
strategisk partner när vi flyttar fram våra positioner i regionen.
Under kvartalet inleddes även ett samarbete med distributören Take
Point Healthcare Limited i Hongkong, och parallellt för vi flera
diskussioner med andra distributörer.

Framöver kommer vi fokusera på att komma igång med våra
säljaktiviteter i Kina; bland annat kommer Camanio Care delta i flera
stora utställningar under hösten och även påbörja förberedelser inför
produktionsuppstart i Shenyang. Därutöver har bolaget flera pågående
dialoger med potentiella partners inom sjukvård, distribution,
produktion och utveckling.

Camanio Care strävar efter att bygga ett långsiktigt starkt och
lönsamt företag som har en världsledande position inom
välfärdsteknologi och framtidens omsorg. Våra tekniska lösningar
avlastar vården och dess

personal, stöder människans grundläggande behov, förbättrar
livskvalitet och ökar självständighet och värdighet för individen.

Under de senaste tre månaderna har vi tagit flera stora kliv mot den
här visionen.Bolaget står nu väl positionerat för att möta det
framtida behovet inom vården, både i Sverige och globalt där fokus
initialt ligger på Kina och USA. Med en stärkt finansiell ställning
och nya spännande samarbeten framför oss ser vi fram emot hösten och
framtiden.

Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care

Välkommen till oss på investerarträff måndagen den 28/8
kl.14.00-15.00.

Anmäl ditt deltagande till Hannah Björn; hannah.bjorn@camanio.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom
robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors
grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på
områdena aktivering, måltid och kommunikation, exempelvis jDome
BikeAround, Bestic och Giraff. Camanio Care har idag huvudkontor i
Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland,
Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och
Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/delarsrapport-januari---juni...
http://mb.cision.com/Main/15509/2333458/713885.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.