Du är här

2017-09-19

Camanio Care AB: Kallelse till extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, kallas
härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 oktober, 2017 kl
10.00, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 oktober 2017 och
senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman via
e-post på adress info@camanio.com. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande.
2.Val av ordförande vid stämman.
3.Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.Val av minst en justeringsman.
5.Godkännande av dagordning.
6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.Ändring av bolagsordningen §5
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7. Föreslås att Bolagsordningen §5 får följande lydelse: Antal
aktier skall vara lägst 4 500 000 aktier och högst 72 000 000 aktier.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 46 733 93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Pia Engholm, Styrelseordförande
Telefon: 46 707 20 15 15
E-post: pia.engholm@panasari.com

Stockholm, 19 september 2017

Camanio Care AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/15509/2349489/724539.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.