Du är här

2017-05-22

Camanio Care AB: Publicerar kvartalsrapport januari - mars 2017

Kvartalsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som pdf på bolagets
hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta
pressmeddelande.

Kvartalet i sammandrag

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 --- 2017-03-31.
Jämförelsesiffrorna för motsvarande kvartalsperiod föregående år
avser moderbolaget Camanio Care AB (f.d. Brighter Two AB) som fram
till sista kvartalet 2016 inte var en koncern då dotterföretaget
Bestic AB förvärvades i oktober 2016.

· Omsättning för Q1 2017 har uppgått till 1 669 tkr (139 tkr)
· Rörelseresultat är - 4 006 tkr (-944 tkr)
· Resultat per aktie är - 39 öre (-97 öre)
· Eget kapital är 18 814 tkr (2016-12-31: 22 398 tkr)
· Likvida medel den 31 mars 2017 uppgick till 2 992 tkr
(2016-12-31: 6 701 tkr)

· Soliditeten uppgår till 74% (2016-12-31: 76%)
· Antal aktier var vid periodens utgång 10 406 501 st (2016-12-31:
10 315 592 st)

Väsentliga händelser under perioden

· 2017-01-16 | Första introduktionen av jDome BikeAround på den
amerikanska marknaden under fackmässan ATIA i Orlando.

· 2017-02-28 | Kontant nyemission om 500 tkr. Aktiekapital efter
ökning: 2 081 tkr.

· 2017-03-29 | Camanio Care vinner Sveriges första upphandling av
Augmented Reality-cyklar i Ängelholms kommun.

· 2017-03-28 | Camanio Care noteras på Aktietorget.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2017-04-12 | Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff som
möjliggör virtuella besök hos äldre och funktionshindrade.

· 2017-04-17 | Camanio Care är ett av två svenska Robotikföretag
som är inbjudna att delta i Maritime Silk Road Expo i Kina.

· 2017-04-27 | Camanio Care inleder ett samarbete med det kinesiska
bolaget Zhongrui Funing Robotics gällande försäljning och produktion
i Kina.

· 2017-05-01 | Rörelsens nettoomsättning under april månad uppgick
till 1 618 tkr.

· 2017-05-01 | Camanio Care flyttar sitt huvudkontor till nya
lokaler i Danvikstull, Stockholm.

· 2017-05-02 | Camanio Care tecknar försäljningsavtal med en
distributör i Hong-Kong.

· 2017-05-08 | Camanio Care anställer en Teknisk utvecklingschef.
· 2017-05-12 | Camanio Care ökar expansionstakten och genomför
nyemission. Bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics
investerar i Camanio Care.

VD har ordet

Årets första kvartal har i hög grad präglats av samgåendet av
verksamheterna inom Bestic AB och Brighter Two AB, bolagen som
utgjorde grunden för Camanio Care AB, samt bolagets notering på
AktieTorget vilken formellt genomfördes den 28 mars 2017. Ett stort
fokus har lagts på att bygga upp och lägga grunden för den nya
organisationen med fler anställda men även ett utökat
produktsortiment. Bolaget har även lanserat en ny hemsida och
etablerat nya processer i och med noteringen.

Inför det andra kvartalet har den nya organisationen hunnit sätta sig
och bolaget är redo, och väl förberett, för tillväxt. Vi har gjort en
omstart för vårt amerikanska dotterbolag Camanio Care Inc. och
introducerat jDome BikeAround på den amerikanska marknaden genom en
stor branschmässa i Orlando under januari. Nu pågår bland annat
referensinstallationer av våra produkter på rehabcenter i Des Moines
och Boston.

Det finns ett växande intresse från flera olika marknader och nya
distributörer som vill samarbeta med oss internationellt och vi får
löpande nya kontakter. I Norge fick vi flera ordrar av Bestic genom
vår distributör Picomed och likaså Holland har haft en stark
orderingång under kvartalet.

Vidare initierade vi vår strategiska satsning på att expandera till
den kinesiska marknaden, som växer oerhört snabbt och har ett stort
behov av välfärdsteknologi. Intresset för våra produkter och bolaget
generellt är mycket stort i regionen och det finns just nu många
möjligheter till samarbeten som vi kommer arbeta för att ta tillvara,
inte minst med robotikföretaget Zhongrui Funing Robotics.

Den stora orderingången under första kvartalet gjorde att vi fick
längre leveranstider än normalt och därför försköts en del leveranser
in i april månad. Produktionen av jDome har överförts till en
samarbetspartner i Eskilstuna vilket förbättrar vår förmåga att
leverera inför framtiden.

Camanio Care deltar sedan början av året även i ett forskningsprojekt
som har till syfte att utveckla olika applikationer för Bestic samt
anpassa produkten till den japanska marknaden och övriga Asien. Inom
ramen för projektet ingår bl.a. ett bildhanteringssystem för att
motverka undernäring.

Nu fokuserar vi på att möta det snabbt växande behovet av produkter
inom välfärdsteknologi, på etablerade såväl som på nya marknader.
Camanio Care står både som bolag och som del av den globala
samhällsutvecklingen inför en spännande framtid. Vården och omsorgen
kommer att behöva moderniseras för att möta den demografiska
förändringen där den äldre delen av befolkningen kommer att öka
kraftigt under de närmaste åren, en trend som sträcker sig globalt.
Investeringarna som vi gör i produkter och marknader visar att
Camanio kommer vara med på den resan.

Catharina Borgenstierna
VD, Camanio Care AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom
robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors
grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på
områdena aktivering, måltid och kommunikation, exempelvis jDome
BikeAround, Bestic och Giraff. Camanio Care har idag huvudkontor i
Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland,
Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och
Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida
www.camanio.com.

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/publicerar-kvartalsrapport-j...
http://mb.cision.com/Main/15509/2270789/677819.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.