Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Camurus AB: Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar att rekryteringsmålen uppfyllts i två fas 3-studier av CAM2038 för behandling av opiatberoende

Lund, Sverige och Princeton, New Jersey - 5 april 2016 - Camurus och
Braeburn Pharmaceuticals meddelar idag att rekryteringsmålen för de
pågående 24-veckors effekt- respektive 48-veckors säkerhetsstudier
uppnåddes den 31 mars. Fas 3-studierna i opiatberoende patienter
utgör basen för kommande marknads-registreringar av CAM2038,
långtidsverkande subkutana buprenorfinprodukter.

Det kliniska programmet har designats för att bekräfta
behandlingseffekt och långtidssäkerhet av både vecko- och
månadsformuleringar.

- Den mycket snabba patientrekryteringen till fas 3-studierna visar på
ett stort och globalt intresse för innovativa behandlingar, som
CAM2038, både bland patienter med opiatberoende och behandlande
läkare. Det visar också på styrkan i vårt samarbete och partnerskap
med Braeburn. Studierna pågår samtidigt i USA, Australien och fem
europeiska länder och är utformade för att tillgodose
registreringskrav för ett flertal regulatoriska myndigheter, säger
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.

Fas 3-programmet är utformat för tillämpning och utvärdering av både
vecko- och månadsprodukter av CAM2038. Tillgången till olika
doseringar av CAM2038 ger möjlighet till individanpassad behandling.
Den 24-veckor långa dubbelblinda effektstudien är fokuserad på
patienter som tidigare inte fått behandling, medan 48-veckorsstudien
utvärderar effekt och säkerhet både för nytillkomna patienter samt
patienter som innan studien fått daglig buprenorfinmedicinering. Den
senare studien väntas ge värdefull dokumentation om säkerhetsprofilen
för CAM2038 och flexibiliteten vid vecko- och månadsdosering i en
öppen studie.

- Opiatberoende är ett kroniskt sjukdomstillstånd. Precis som andra
svåra kroniska sjukdomar, som cancer och diabetes, förtjänar dessa
patienter nya innovativa behandlingslösningar. Vår framgångsrika
rekrytering av fler än sexhundra patienter på tre månader visar på
det stora behovet i denna bristfälligt behandlade patientpopulation,
säger Behshad Sheldon, vd för Braeburn Pharmaceuticals.

- Det har varit väldigt lite innovation i opiatberoendefältet de
senaste två decennierna. CAM2038 representerar en ny
behandlingsapproach och det är därför mycket spännande att delta i
det här kliniska programmet, säger med. dr. Michelle Loffwall,
University of Kentucky.

Om Braeburn Pharmaceuticals
Braeburn Pharmaceuticals, som ägs av investmentföretaget Apple Tree
Partners, utvecklar tablettfria behandlingar med inriktning på
neurologiska och psykiska sjukdomar. Braeburn Pharmaceuticals
utvecklingsportfölj utgörs av långtidsverkande implantat och
injektionsprodukter för allvarliga neurologiska och psykiatriska
tillstånd, såsom opiatberoende, smärta och schizofreni. Bland
läkemedelskandidaterna finns Probuphine® (ett sexmånaders
buprenorfin-implantat för behandling av opiatberoende), CAM2038
(subkutana vecko- och månadsinjektioner av buprenorfin för behandling
av opiatberoende och smärta), ett sexmånaders risperidon-implantat
för behandling av schizofreni, samt en ny substans (ATI-9242) för
behandling av schizofreni. För mer information, se
www.braeburnpharmaceuticals.com.

Om CAM2038
Läkemedelskandidaten CAM2038 omfattar två långtidsverkande produkter
för behandling av opiatberoende med buprenorfin, som doseras
subkutant en gång i veckan eller en gång i månaden. Båda produkterna
utvecklas i olika doser för att kunna användas under samtliga
behandlingsfaser, från initiering till långvarig
underhållsbehandling. Produkterna är ämnade att administreras av
sjukvårdspersonal, vilket ska minimera risken för olaglig spridning,
missbruk, felanvändning och oavsiktlig exponering av minderåriga och
barn. Säkerhet, tolerans, samt farmakokinetiska och farmakodynamiska
egenskaper hos CAM2038 har med goda resultat hittills utvärderats i
tre kliniska fas 1- och 2-studier med sammanlagt 176 individer.
Ytterligare fyra kliniska studier av produkterna, inklusive två fas
-3 studier, pågår för närvarande. CAM2038 utvecklas även för
behandling av kronisk smärta där den effektiva smärtlindringen av
buprenorfin kombineras med långtidsfrisättning genom FluidCrystal®
injektionsdepå.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet
"CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
ir@camurus.com
www.camurus.se

Jim Weinrebe
MSLGROUP Boston
781-684-0770
braeburnpharma@mslgroup.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 5 april 2016 kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camurus-ab/r/camurus-och-braeburn-pharmaceutic...
http://mb.cision.com/Main/13456/9949031/496403.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.