Du är här

2018-03-06

Cantargia AB: Cantargia: antikropp mot IL1RAP minskar spridning av metastaser i experimentell cancermodell.

Cantargia AB ("Cantargia") meddelar idag att antikroppsblockering av
IL1RAP-signalering reducerar metastaser i en experimentell
cancermodell. Resultaten från denna prekliniska in vivo-studie visar
på en ny mekanism för att undvika spridning av metastaser.

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL-1 receptor accessory protein
(IL1RAP) för behandling av cancer. Sådana antikroppar, såsom
Cantargias produktkandidat CAN04 som befinner sig i klinisk
utveckling, kan blockera IL-1 signalering. I prekliniska modeller kan
IL-1 stimulera utveckling av cancer liksom resistensutveckling mot
cellgifter. Blockering av IL-1 visades nyligen i en klinisk studie ha
en stor effekt på utvecklingen av lungcancer.

IL1RAP är en co-receptor till IL-1-receptorn och är nödvändig för
IL-1-signalering. IL1RAP finns uttryckt i ett stort antal
cancerformer, inklusive lungcancer och bukspottkörtelcancer, både på
cancercellerna och på infiltrerande immunceller.

Denna nya studie med antikroppar mot IL1RAP, visade på en minskning i
antalet lungmetastaser i en in vivo-modell av trippelnegativ
bröstcancer. Den antimetastatiska effekten pekar på en effekt på den
inflammatoriska mikromiljön i tumören. Resultaten planeras
presenteras på en vetenskaplig konferens under första halvåret 2018.

"Resultaten från den här in vivo-studien visar att antikroppar mot
IL1RAP har potential för cancerterapi. Utöver att stimulera
immunförsvaret att avdöda cancerceller eller blockera deras svar på
IL-1, så kan de också blockera metastas-spridning genom påverkan på
tumörens mikromiljö. Vår slutsats är att antikroppar som Cantargias
produktkandidat CAN04 kan vara effektiva som en behandling för att
motverka tumörers tillväxt och spridning, som enskilt läkemedel eller
i kombination med andra terapier", säger Göran Forsberg, VD på
Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018, kl.
15.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org.nr. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia--antikropp-mot-il1rap...
http://mb.cision.com/Main/7470/2466351/801544.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.