Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Cantargia AB: Cantargia erhåller godkännande att initiera den kliniska prövningen CANFOUR av immunonkologiska produktkand...

Cantargia AB ("Cantargia") meddelade idag att ansökan om start av
klinisk prövning av antikroppen CAN04 i patienter med cancer godkänts
av regulatoriska myndigheter och etikkommittéer i Danmark och Norge.
Granskning pågår i ytterligare länder.

Det regulatoriska godkännandet från Lægemiddelstyrelsen i Danmark,
Statens Legemiddelverk i Norge samt från etikkommittéer i Köpenhamn
och Oslo följer den tidigare kommunicerade ansökan från 12-e maj,
2017, för den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR. I den här
prövningen, kommer Cantargias antikropp CAN04, som är riktad mot
målmolekylen IL1RAP, undersökas i patienter med cancer. CAN04 har en
immunonkologisk verkningsmekanism och stimulerar immunförsvaret att
avdöda tumörceller samt motverkar tumörinflammation. Det primära
fokuset i studien ligger på behandling av icke-småcellig lungcancer
och bukspottkörtelcancer. Studiens primära mål är säkerhet. Sekundära
mål för studien inkluderar undersökning av farmakokinetik, effekt och
biomarkörer.

Den första delen av studien är en doseskalering där olika dosnivåer av
CAN04 undersöks. Den här delen förväntas ta cirka 12 månader. Efter
dataanalys, planeras en andra del av studien som kommer inkludera en
monoterapiarm i cirka 20 patienter med icke-småcellig lungcancer
eller bukspottkörtelcancer, liksom en kombinationsterapiarm där CAN04
undersöks tillsammans med en standardterapi i en av dessa
cancerformer. Det slutgiltiga valet av cancerform och
kombinationsterapi kommer fastställas efter genomförandet av den
första studiedelen. Prövningen planeras att genomföras som en
multicenterprövning i BeNeLux och Skandinavien. Godkännanden
förväntas i återstående länder under sommaren. Information om
prövningen kommer finnas tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

"Cantargia är på väg från att vara ett prekliniskt bolag till ett
kliniskt bolag", säger Göran Forsberg, VD i Cantargia "Med det
regulatoriska godkännandet har vi passerat en mycket viktig
milstolpe".

"CAN04 är en ny, intressant, substans som slår mot en viktig del i
cancersjukdomens utveckling " säger Prof Ahmad Awada, huvudansvarig
prövare för CANFOUR studien och Head of the Medical Oncology Clinic
vid Jules Bordet Institute in Brussels, Belgium. "Jag är väldigt
entusiastisk över att få inleda studierna med CAN04 i patienter med
cancer."

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-erhaller-godkannande-...
http://mb.cision.com/Main/7470/2315012/702948.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.