Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

Cantargia AB: Cantargia: Första patienten har behandlats med immunonkologiska antikroppen CAN04 och följts upp i tre vecko...

Cantargia AB ("Cantargia") meddelar idag att den första patienten
behandlats vid tre tillfällen med antikroppen CAN04. Därmed har den
första patienten formellt genomgått säkerhetsutvärderingen i enlighet
med det kliniska protokollet. Ytterligare två patienter har påbörjat
behandlingen. Inga allvarliga biverkningar har dokumenterats. Den
pågående studien är en kombinerad doseskalering/dosexpansion fas
I/IIa studie som utförs i patienter med icke-småcellig lungcancer,
bukspottkörtelcancer, tarmcancer eller trippelnegativ bröstcancer.
CAN04-antikroppen är riktad mot IL1RAP som finns i ett stort antal
cancerformer.

De första sjukhusen i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR
initierades nyligen och rekrytering av patienter pågår. I enlighet
med protokollet behandlas patienterna i grupper om tre. Efter start
av patientrekryteringen har nu alla tre patienterna i den första
gruppen erhållit vardera minst två infusioner av CAN04. Den första
patienten har erhållit tre infusioner och genomgått en 21-dagars
säkerhetsutvärdering. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats
och när samtliga tre patienter fått tre infusioner och avslutat
21-dagars uppföljning av säkerhet, kan nästa dosgrupp rekryteras.

I CANFOUR prövningen kommer behandling med Cantargias patenterade
antikropp CAN04, som är riktad mot målmolekylen IL1RAP, att
undersökas i patienter med cancer. CAN04 fungerar genom en
dubbelverkande immunonkologisk mekanism. Dels stimuleras immunceller
att avdöda tumörceller, dels motverkas tumörinflammationen genom att
IL-1 signalering blockeras. De sjukdomar som kommer studeras är
icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, tarmcancer samt
trippelnegativ bröstcancer. Relevansen av att rikta behandling mot
IL1RAP har dokumenterats i samtliga dessa sjukdomar. Det primära
målet för studien är att undersöka säkerhet. Andra mål inkluderar
farmakokinetik, effekt och biomarkörer.

Den första delen av studien är en doseskaleringsfas som undersöker
upprepad behandling med CAN04 vid olika dosnivåer. Målet är att
bestämma vilken dos som ska användas i fas II. Resultaten från den
här delen förväntas under sommaren 2018. Efter en analys av erhållna
data, startar en andra del som planeras undersöka CAN04 som
monoterapi i cirka 20 patienter med icke-småcellig lungcancer samt
bukspottkörtelcancer och kombinationsterapi där CAN04 undersöks ihop
med standardbehandling i en av dessa sjukdomar. Det exakta valet av
sjukdom och kombinationsterapi bestäms efter avslutandet av fas I
delen. Studien genomförs på erkända och erfarna sjukhus i Danmark,
Norge, Belgien och Holland. Studieinformation finns tillgänglig på
www.clinicaltrials.gov

"Vi är väldigt glada över att ha startat behandlingen av patienter i
denna viktiga prövning" säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.
"Initieringen av sjukhus samt rekryteringen av patienter följer vår
plan".

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, kl.
08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att
undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt
som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias
andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP
bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA).
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia--forsta-patienten-har...
http://mb.cision.com/Main/7470/2367030/735974.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.