Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Cantargia AB: Cantargia presenterar kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO

Cantargia AB (publ) tillkännagav idag att interimdata från den
kliniska fas I/II-studien CANFOUR av läkemedelskandidaten CAN04
(nidanilimab) ska presenteras vid en Poster Presentation på
ESMO-kongressen i München den 20 oktober 2018.

Postern, med titeln - A first-in-class, first-in-human phase I/IIa
trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor Accessory Protein
(IL1RAP), in patients with solid tumors - kommer att presenteras av
professor Ahmad Awada, som är kliniskt huvudansvarig för studien.
Professor Awada är verksam vid Institut Jules Bordet, Université
Libre de Bruxelles, Bryssel. Postern kommer att presenteras under
programpunkten Poster Presentationden 20 oktober, från 12:30 till
13:30. Abstraktet, d v s sammanfattningen, finns tillgängligt på
ESMO:s hemsida, www.esmo.org
(https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2018/attendee/confcal/show/session...)
(se abstrakt 1172P).

"Vi känner oss hedrade av att data från CANFOUR har valts ut för
presentation på denna prestigefyllda konferens. Det visar att det
finns ett stort vetenskapligt intresse för vårt kliniska program",
säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Det primära målet för fas I-delen av CANFOUR är att bedöma säkerheten
och toleransen för veckovis dosering med CAN04 för att definiera
maximalt tolererad dos och/eller rekommenderad fas II-dos. Patienter
med återkommande eller svårbehandlad icke-småcellig lungcancer
(NSCLC), bukspottkörtelcancer, bröst- eller tarmcancer inkluderas i
den här delen av studien, som utförs med en s.k. 3+3
doseskaleringsdesign.

Abstraktet innehåller interimdata från maj 2018 när ansökan att
presentera lämnades in till ESMO. Data visade att CAN04 har en god
säkerhetsprofil upp till 3 mg/kg utan att en dosbegränsande toxicitet
hade observerats. Postern kommer att innehålla ytterligare data som
erhållits fram till september 2018. Den kommer att publiceras på
Cantargias webbplats, www.cantargia.com i samband med presentationen
den 20 oktober.

I augusti meddelade Cantargia att 15 patienter hade behandlats och
CAN04 visade en bra säkerhetsprofil. Ytterligare några patienter ska
behandlas för att fastställa maximal tolererad eller rekommenderad
dos. I fas IIa-delen av studien, som förväntas börja i Q4 2018,
kommer dessutom antalet kliniker att utökas.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 8:30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP,
studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
(nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s
funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda
tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet
att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-presenterar-kliniska-...
http://mb.cision.com/Main/7470/2638558/923028.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.