Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för första kvartalet 2016

Cantargia AB:s ("Cantargia") delårsrapport för perioden från januari
till mars 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.cantargia.com/Investerare/Rapporter

Väsentliga händelser under det första kvartalet

· Godkännande av patentansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för
antikroppsterapi och diagnostik av flera typer av solida tumörer av
Europapatentverket (EPO) samt godkända patent i Australien, Japan och
Mexiko kring användandet av IL1RAP som målmolekyl för
antikroppsbehandling av hematologiska cancersjukdomar.

· Den andra toxicitetsstudien av produktkandidaten CAN04 visade att
behandlingen inte gav upphov till några negativa effekter vid
upprepad behandling i kliniskt relevanta doser och resultaten ger
ytterligare stöd för att CAN04 kommer vara förenad med en god
säkerhet för patienter.

· Cantargias VD Göran Forsberg höll ett antal presentationer både
internationellt och nationellt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget tillfördes genom nyttjande av optioner av serie TO 1 och
TO 3 totalt cirka 31,4 MSEK före emissionskostnader.

· Investerarpresentation gavs på den internationella konferensen
BioEquity i Köpenhamn den 10 maj 2016 och kommer att ges på
Småbolagsdagen på Sheraton Stockholm Hotel den 13 juni 2016.

· Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publicerades den 29 april
2016 och finns för nedladdning vi bolagets hemsida,
www.cantargia.com.

Sammanfattning av finansiell information

Första kvartalet (2016-01-01 - 2016-03-31)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 097 (-3 627)
kSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,60 (-0,27) SEK.
· Soliditeten uppgick till cirka 78 (89) % jämfört med årets början.
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 505 874
aktier per 2016-03-31. Notera att antalet aktier efter periodens
utgång, i och med nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och TO
3, utökats med 4 127 260 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket
uppgår det totala antalet aktier i Cantargia till 17 633 134 stycken.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period
föregående år.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/7470/2009427/515870.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.