Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

Cantargia AB: Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2018 finns
tillgänglig på bolagets hemsida
www.cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Preklinik.

· I april presenterade Cantargia data avseende blockering av
metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP vid AACR i Chicago,
USA.

· Under perioden rapporterades även nya data som visar att CAN04
har potential för behandling av fler cancersjukdomar än som tidigare
kommunicerats.

· Nya data avrapporterades som visar att CAN04 har positiva
effekter i kombination med redan godkända cancerbehandlingar.

Patent.

· En tredje part lämnade under 2016 in oppositioner mot två av
Cantargias patent i Europa. Det europeiska patentverket beslutade i
januari att båda patenten kvarstår. I maj fick Cantargia information
från europeiska patentverket att ingen tredje part valt att överklaga
det beslutet och patenten kvarstår därför som giltiga.

· Kanadensiska patentverket godkände under maj Cantargias patent
för behandling av hematologisk cancer.

· I juni godkände det amerikanska patentverket ett nytt patent runt
IL1RAP som målmolekyl för antikroppsbehandling inom hematologisk
cancer liksom ett patent inom solida tumörer.

· I maj månad utfärdade amerikanska patentverket ett s.k. Notice of
Allowance för Cantargias antikropp CAN03.

I juni erhöll CAN04 det generiska namnet nidanilimab.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Cantargia har erhållit preliminärt godkännande kring ett expanderat
patentskydd för behandling av solida tumörer och patentgodkännande
för antikroppen CAN04 i Kina.

I juli godkändes även Cantargia för notering på Nasdaq Stockholm First
North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms
huvudlista.

I augusti presenterades en uppdatering runt CANFOUR-studien.

· 15 patienter har behandlats och CAN04 har uppvisat en god
säkerhetsprofil

· Några patienter till kommer inkluderas för att bestämma maximalt
tolererbar eller rekommenderad dos

· Fas IIa-delen av studien startar Q4 2018
Finansiell information

Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
· Rörelseresultat, -43 812 (-34 291) KSEK
· Periodens resultat efter skatt, -41 846 (-34 280) KSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,63 (-1,13) SEK
· Soliditet, 93 (89) %
· Likvida medel, 102 786 (46 478) KSEK
· Kortfristiga placeringar, 110 000 (20 000) KSEK

Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30)

· Nettoomsättning, 0 (0) KSEK
· Rörelseresultat, -28 563 (-15 876) KSEK
· Periodens resultat efter skatt, -28 147 (-15 878) KSEK
· Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,43 (-0,50) SEK

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl.
08.30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som
utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar.
Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var
ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor
accessory protein "IL1RAP", i leukemistamceller. Senare forskning har
även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer.
Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP,
studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus
mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04
(nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s
funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda
tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet
att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av
autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker:
CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer
information om Cantargia finns att tillgå via
http://www.cantargia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cantargia-ab/r/cantargia-publicerar-halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/7470/2596385/894614.pdf
http://mb.cision.com/Public/7470/2596385/8df83c1307d0d194.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.