Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-25

Capio AB: Capio offentliggör kallelse till extra bolagsstämma och information om användning av likviden från den föresl...

Capio offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma att besluta
om styrelsens förslag om godkännande av avyttringen av Capio
Frankrike. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 18 oktober
2018, kl. 16.00. Vidare offentliggör Capio information om användning
av försäljningslikviden från avyttringen av Capio Frankrike, under
förutsättning av att den extra bolagsstämman godkänner transaktionen.

Likviden från transaktionen kommer delvis att användas till att
avbetala Capio-koncernens skulder, delvis överföras till aktieägarna
genom värdeöverföring. Värdeöverföringen till aktieägarna förväntas
uppgå till 1,8-2,1 miljarder SEK, motsvarande 13-15 SEK per aktie
baserat på nuvarande antal aktier.* Detta leder till en förmånlig
återbetalning till aktieägarna samtidigt som det säkerställer en
ändamålsenlig kapitalstruktur för Capio. Capio kommer ha ett
betydande utrymme för fortsatta investeringar, satsning på
digitalisering, specialisering och kompetensutveckling i Norden till
nytta för patienter, anställda och sjukvårdssystemen i stort. Capio
kommer även fortsätta att konsolidera den fragmenterade nordiska
marknaden.

En extra bolagsstämma kommer att sammankallas efter genomförandet av
transaktionen för att besluta om exakt belopp och formen för
värdeöverföringen. Genomförandet av transaktionen beräknas ske den 31
december 2018.

För ytterligare information om styrelsens förslag om godkännande av
transaktionen och minskningen av Capio-koncernens skulder,
innefattande den ovan nämnda värdeöverföringen till aktieägarna,
vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken kommer att
offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

PJT Partners har anlitats som enda finansiell rådgivare, Mannheimer
Swartling och Allen & Overy som legala rådgivare samt Fogel &
Partners som kommunikationsrådgivare till Capio i transaktionen.

Styrelsen i Capio AB (publ)

* Under antagande om 141 159 661 utestående aktier. Likviden från
försäljningen av Capio Frankrike har omräknats med en EUR/SEK-kurs om
10,4213 i enlighet med kursen som används i Capios delårsrapport för
perioden januari-juni 2018. Eventuella transaktionskostnader har
exkluderats.

Kontakt:

Henrik Brehmer, Senior Vice President Group Communication & Public
Affairs

Telefon: 0761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 september 2018 kl. 08.00 svensk tid.

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler. Capio
bedriver verksamhet i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike
och Tyskland. Under 2017 tog Capios 13 314 medarbetare
(heltidstjänster i genomsnitt) emot 5,1 miljoner patientbesök i
Koncernens verksamheter, med en omsättning om 15 327 MSEK. Capios
verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (57%
av Koncernens omsättning 2017), Frankrike (35% av Koncernens
omsättning 2017) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning 2017). För
mer information om Capio se www.capio.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-offentliggor-kallelse-till-ex...
http://mb.cision.com/Main/277/2626766/915074.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.