Du är här

2017-10-04

Capio AB: Capios kommentar till revisionen av psykiatrin i Stockholm

Stockholms Läns Landsting (SLL) genomförde våren 2017 en
verksamhetsrevision av samtliga offentliga och privata enheter för
vuxenpsykiatri i Stockholm, alla enheter erhöll påpekanden. Capios
enheter för vuxenpsykiatri i sydöstra Stockholm, Hjärnhälsan, erhöll
några påpekanden, bland annat om registrering i journalsystem. Med
anledning av uppgifter i Svenska Dagbladet idag den 4 oktober 2017,
vill Capio lämna följande kommentar.

Alla patienter har en tydlig plan för vården vid Capio Hjärnhälsan -
samtliga patienter vid Capio Hjärnhälsan har haft en
"behandlingsplan" vilket är ett annat sätt att benämna och registrera
patientens vårdplanering. Således har inga patienter saknat en tydlig
vårdplanering för sin behandling.

Patientsäkerheten är hög vid Capio Hjärnhälsan - det har inte
uppkommit eller rapporterats några våldsskador som är relaterade till
de påpekanden som framkommit av revisionen. Capio Hjärnhälsan har
strukturerade och evidensbaserade vårdprogram som följs noggrant.
Granskningen visar också att Capios arbete med suicidnära patienter
håller god kvalitet och har ett bra säkerhetstänk. Patientnöjdheten
är hög - 80% av patienterna känner sig delaktiga i sin vård, en lika
stor andel känner förtroende för vårdpersonalen vid Hjärnhälsan och
83% av patienterna känner sig trygga och säkra med vården.

Capio Hjärnhälsan utnyttjar inte ersättningssystemet - Capio har inte
fuskat eller systematiskt utnyttjat det "poängssystem" som ligger
till grund för ersättningen av vården vid Capio Hjärnhälsan. Det
finns inte heller några sådana misstankar från SLL. Frågan om en
eventuell återbetalning hänger samman med tolkningen, från såväl SLL
som Capio avseende hur olika åtgärder skall registreras.

Capio välkomnar den genomförda revisionen. Tillsammans med SLL ser
Capio detta som ett led i avtalsutvecklingen och en process för både
beställare (SLL) och utförare att bli tydligare i fråga om
avtalstolkning, ersättning och registreringar i journalsystem.

Samtliga påpekanden i revisionen har justerats av Capio sedan i maj
2017, vilket SLL har full kännedom om. Capio fortsätter i samråd med
SLL att utveckla och förbättra rutiner för registrering och
dokumentation för vården vid Capio Hjärnhälsan.

För information:

Maria Bejhem, Verksamhetschef Capio Hjärnhälsan AB
Telefon: 0732-01 87 60

Henrik Brehmer, Kommunikationsdirektör Capio AB
Telefon: 0761-11 34 14

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan
den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio
verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och
Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner
patientbesök i koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069
MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av
koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning
2016). För mer information om Capio se www.capio.com/sv
(http://file///C:\Users\cahandag\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet
Files\Content.Outlook\TGIMJ0QP\2016Q2\2016Q2\www.capio.com\sv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capios-kommentar-till-revisionen-av...
http://mb.cision.com/Main/277/2360009/731560.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.