Du är här

2014-05-08

CapMan Oyj: CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

CapMan Oyj osavuosikatsaus 8.5.2014 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

* Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa
tammi-maaliskuussa 2013).
* Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
* Tulos ennen veroja oli 1,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja tulos verojen
jälkeen 1,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
* Kauden tulos/osake oli 1,1 senttiä (2,3 senttiä).
* Hallinnoitavat pääomat olivat 3 084,6 milj. euroa 31.3.2014 (3 250,1 milj.
euroa 31.3.2013).
* CapManin rahoitusasema säilyi vahvana.
* Uudet rahastositoumukset kasvattivat CapMan Buyout X ja CapMan Nordic Real
Estate -rahastojen kokoa yhteensä noin 14 prosenttia.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapMan Oyj:n tammi-maaliskuun 2014
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen
liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin
verkkosivuillahttp://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehi....

Avainlukuja

------------------------------------------------------------------------
| 1-3/14 1-3/13 |
|Liikevaihto, milj. euroa 7,0 6,8 |
|Liikevoitto, milj. euroa 1,7 2,0 |
|Voitto ennen veroja, milj. euroa 1,2 2,7 |
|Konsernin voitto, milj. euroa 1,2 2,6 |
|Tulos / osake, senttiä 1,1 2,3 |
|Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,1 2,3 |
| |
| 1-3/14 1-3/13 |
|Oman pääoman tuotto, % p.a. 7,3 12,6 |
|Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 6,9 10,7 |
|Omavaraisuusaste,% 56,8 63,0 |
|Nettovelkaantumisaste,% 17,3 26,7 |
------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

"Kehityksemme oli myönteistä alkuvuonna 2014. Ennusteita hitaampi kasvu
Euroopassa kuitenkin näkyy edelleen varovaisuutena monilla toimialoilla. Myös
Pohjoismaiden välillä on havaittavissa selviä ilmapiirieroja, Suomen jäädessä
yhä jälkeen Ruotsin ja Norjan kehitystahdista. Ukrainan kriisi on hidastanut
joitakin Venäjä-liiketoiminta-alueeseemme liittyviä hankkeita. Se luo
kuitenkin myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia kilpailun vähentyessä.
Sijoittajien kiinnostus kiinteistö- ja velkasijoittamiseen, jotka tuottavat
tasaista kassavirtaan perustuvaa tuottoa, on kasvanut.

Arvonkehitystyö kohdeyrityksissämme jatkui aktiivisena. Onnistuimme hyvin
tavoitteessamme kehittää norjalaisesta Espirasta toimialansa markkinajohtaja.
Irtautuminen tuo toteutuessaan hyvän kassavirran rahastosijoittajille, joihin
myös CapMan lukeutuu. Toimenpideohjelmat haastavammissa kohdeyrityksissä
alkavat pikkuhiljaa purra ja odotamme niissä selvää tulosparannusta seuraavan
12 kuukauden aikana.

Markkinalla on monia mielenkiintoisia sijoituskohteita, joiden kehitystä
olemme seuranneet jo pitkään ja rahastomme ovatkin alkuvuodesta olleet
aktiivisia sijoitusrintamalla. Viimeisin Buyout-sijoituksemme Harvia on hyvä
esimerkki kasvumahdollisuuksia avaavasta yhteistyöstä perheyritysten ja
pääomasijoittajien välillä. Myös pohjoismainen kiinteistörahastomme on
jatkanut sijoitustoimintaansa strategian mukaisesti erityisesti Ruotsissa ja
Tanskassa.

Vahva rahoitusasemamme luo hyvän pohjan strategian toteuttamiselle."

CapMan pitää vuoden 2014 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan merkittävästi vuoden 2013
tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena.

Näkymien perustelut:

Palkkiotuotot kattavat kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia
yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen
rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä
siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita,
joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2014 aikana.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys vaikuttaa merkittävästi
vuoden 2014 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen
kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2014 aikana toimialasta ja
sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi
rahastosijoitusten kehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa
toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, verrokkiyritysten
arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Helsingissä 8.5.2014

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on
viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja
CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen
sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot.
CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa,
Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja
yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

CapMan Oyj osavuosikatsaus Q1 2014
http://hugin.info/132028/R/1783726/610947.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CapMan Oyj via Globenewswire

HUG#1783726

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.